med så mange timer. Solina er med på alle aktiviteter i Termik. blir verdsatt. har felles arena. TERMIK I NORGETermik er en forkortelse for terminal pleie i kommunen. Organisasjonen, som arbeider for at valget om å få dø hjemme skal bli reelt, fins i 12 kommuner. TERMIK I NORGETermik er en forkortelse for terminal pleie i kommunen. Organisasjonen, som arbeider for at valget om å få dø hjemme skal bli reelt, fins i 12 kommuner. FELLES ARENA: Lill Karin Aanes (t.v.) leder i Termik har holdt flere kurs for de ansatte, mens avdelingsleder Tanja Drevland deltar på alle tilstelninger i Termik. – Vi lager et opplegg for hver enkelt pasient, forteller Lill Karin. Tilbudet endrer seg i takt med sykdomsbildet, og det er vanlig at den frivillige som begynte å besøke en pasient hjemme, fortsetter å besøke ham eller henne etter en eventuell flytting til sykehjemmet. Forutsetninger for suksess Lill Karin Aanes mener en forutsetning for å lykkes med frivilligarbeidet er at kommunen har en koordinator innenfor helse og omsorg. I tillegg trengs en lønnet leder for de frivillige. I Vefsn er det Termik-lederen som organiserer all aktivitet og hver måned skriver turnuslister for alle gruppene som driver frivillig arbeid for Termik. Hun samarbeider med en koordinator på alle avdelinger som Termik samarbeider med. De frivillige vet derfor alltid hvem de skal forholde seg til. – Og innsatsen fra hver enkelt er basert på reell frivillighet, understreker Aanes. Hvis noen ønsker fri en periode, er det helt greit. Det er også legitimt ikke å bidra En annen grunn til at de har lykkes i Vefsn, er ifølge Termik-lederen at Tanja Drevland som avdelingsleder ved – De frivillige kjenner henne og vet at innsatsen deres Drevland på sin side framhever at ansatte og frivillige – Vi har felles kurs, studieturer og er sammen om ulike arrangementer året rundt, sier hun. «Alvorlig sykdom er tung å bære for både den som er syk, og for pårørende.» Lill Karin Aanes. De to understreker også at frivillighetsarbeidet bør være forankret i kommunens og sykehjemmets ledelse. – Dessuten har vi lært ikke å gape over for mye, sier Drevland. Før sykehjemmet tok imot frivillige, holdt frivillighetslederen kurs for de ansatte. – De ansatte er positive til de frivillige. Men godt samarbeid krever at vi holder tema varmt og at vi stadig holder nye kurs. Ingen dør alene Tanja Drevland kan ikke få fullrost innsatsen fra Termik. – Her er mange blide fjes og mer liv og røre på avdelingen, sier hun. Like viktig er det at de frivillige bidrar til at ingen pasienter dør alene. – Vi leier inn ekstrapersonell hvis pasienten trenger helsefaglig oppfølging. Men i spesielle tilfeller sitter frivillige i pårørendes sted, forteller hun. Avdelingen med 15 rom opplever mange dødsfall i løpet av et år. I fjor døde 38 pasienter på Solina. – Vi tilbyr etterlattesamtaler og informerer om minnestunden som Termik hvert år arrangerer rundt Allehelgensdag. Her møtes ansatte og pårørende til tente lys, minner og ettertanke. Avdelingslederen forteller at ikke bare pårørende og pasienter blir glad i de frivillige. – Vi som arbeider her, kan også gå hjem med god samvittighet fordi pasientene har hatt besøk og selskap, sier Tanja Drevland. 32 < Fagbladet 8/2015 fbaargang2015 fbseksjonHEL