FET OG SØRUMKOMMUNER• K o m m u n e r p å N e d r e R o m e r i k e i A k e r s h u s . Mange av innbyggerne pendler til Oslo. • H a r h a tt s t e r k b e f o l k n i n g s v e k s t , s p e s i e l t iSørum som har vokst med 500 innbyggerehvert år de siste årene. • P å l a n d s g j e n n o m s n i tt e t i o v e r v e k t . R u n d ten firedel av ungdommene regnes somovervektige ved oppmøte på sesjon. > FET OG SØRUMKOMMUNER• K o m m u n e r p å N e d r e R o m e r i k e i A k e r s h u s . Mange av innbyggerne pendler til Oslo. • H a r h a tt s t e r k b e f o l k n i n g s v e k s t , s p e s i e l t iSørum som har vokst med 500 innbyggerehvert år de siste årene. • P å l a n d s g j e n n o m s n i tt e t i o v e r v e k t . R u n d ten firedel av ungdommene regnes somovervektige ved oppmøte på sesjon. > Fagbladet 8/2015 < 37 fbaargang2015 fbseksjonHEL