SEKSJONSLEDER Medlemsvekst når nye høyder Helse-gull til Fagforbundet Helsefagarbeider Jenny-Marlen S. Fossan gikk nylig til topps i VM i yrkesfag i Brasil. Samtidig kan vi glede oss over mer enn 160.000 medlemmer i Seksjon helse og sosial. Gull! Vi har fått en pangstart på høsten. Ett av Fagforbundets medlemmer, Jenny-Marlen, viste konkurrentene ryggen når det gjaldt som mest. Helsearbeiderfaget i Norge er i verdens toppen. Det ble svært tydelig for verdenseliten av helsefag arbeidere i Brasil. 22-åringen sto trygg og dyktig i faget og var den beste ambassadøren for yrket sitt og forbundet sitt – og ikke minst for Seksjon helse og sosial. Som leder for seksjonen er jeg svært stolt over Jenny-Marlen. Dette er selvsagt en prestasjon langt ut over det vanlige. Vi fikk se hvordan helsefagarbeidere skal utføre yrket sitt. Det konkurreres på et høyt «Jeg håper det er mange som nivå internasjonalt, og lar seg inspirere og velge alle land sender sine samme yrkesvei som vår verdens beste folk. Norges mester.» helsefagarbeidere er både dyktige og godt utdannet. De har en sterk teorikunnskap i bunnen, og lærlingene får god oppfølging. Det er et tydelig budskap til dem som vurderer å ta helsefagarbeiderutdanning her i landet. De kan forvente god kvalitet i utdanningen og stødig oppfølging. Jeg håper det er mange som lar seg inspirere og velge samme yrkesvei som vår verdensmester. Nå er det mer enn 160.000 helse- og sosialmedlemmer i Fagforbundet. Tusen takk til alle dere som har stått på for å verve og framsnakke forbundet vårt. Det er en helt avgjørende innsats for å sikre et godt arbeidsmiljø, anstendig lønn og flotte yrkesfaglige tilbud til medlemmene. Det er også viktig for å ha kraft og styrke nok til å gi kvalitet i yrkesutøvelsen og for å overbevise flere til å velge helse- og sosialfag. Raymond Turøy Fagforbundet Seksjon helse og sosial (SHS) har nå rundet 160.000 medlemmer. De er fordelt på nesten 80 yrkesgrupper, hvorav den største er helsefagarbeiderne. Over halvparten av Rus og tvangstiltak Helsedirektoratet har lagt fram utkast til Veileder om tvangstiltak overfor personer med rusmiddelproblemer etter helse- og omsorgstjenesteloven medlemmene i helse- og sosialsektoren tilhører denne yrkesgruppa. Om lag 30 prosent av SHS-medlemmene har høgskoleutdanning. Raymond Turøy hilser alle medlemmer velkommen. KES hvor det er best å forankre bistandsteamene. – Interkommunalt samarbeid er ingen garanti for gode rusfaglige miljøer. På den kapittel 10 på høring. Utkastet på 84 sider tar for seg hele handlingsforløpet fra vurdering til oppfølgingsfase. Helsedirektoratet etterspør spesielt kommentarer på colourbox.com forankring av bistandsteam. Kommentarer på og nytteverdi er et gjennomgående tema i Fagforbundets høringsinnspill. – Når det gjelder anbefaling av nivå for forankring av bistandsteam, mener vi det er vanskelig å gi en anbefaling på nasjonalt plan, sier Iren Luther, nestleder i SHS. Hun begrunner det med at kommunenes stør relse og kompetanse sannsynligvis har betydning for annen side er viktige deler av behandling, oppfølging og rehabilitering avhengig av kommunale tjenester, sier hun og nevner som eksempler bolig, tilrettelagt arbeid, personlig økonomi og muligheter for nettverksbygging. Veilederen skal erstatte Handlingsveileder i bruk av tvang overfor rusmiddelmisbrukere etter sosialtjenesteloven § 6-2, 6-2a og 6-3. KES Forslag til demensplan 2020 Helse- og omsorgsdepartementet (HOD) har sendt ut forslaget til Demensplan 2020 på høring. Utkastet inneholder forslag til tiltak for å bedre det kommunale helse- og omsorgstjenestetilbudet, og også å få et mer demensvennlig samfunn. Departementet foreslår blant annet å øke innsatsen for å forebygge demens, å styrke aktivitetstil bud for hjemmeboende, tid ligere diagnostisering og å øke kompetansen hos ansatte, pårørende og pasienter. I sitt høringssvar foreslår Fagforbundet å støtte opp om målene i planen og samtidig understreke forbundets syn på flerfaglighet, synliggjøring av alle yrkesgruppene, samt vårt syn på organisering og drift av offentlige tjenester. KES 42 < Fagbladet 8/2015 fbaargang2015 fbseksjonHEL