FOTOREPORTASJEN Foto og tekst: RUNE NYLUND LARSEN et er hit de kommer for å ende sin ferd. Gigantiske fartøy av stål blir kuttet opp bit for bit. Med håndkraft, skjærebrenner og vinsj blir skipene fortært og fraktet til smelteovnene for nytt liv. For her snakker vi om gjenbruk i stor skala. Hele 99 prosent av skipet blir resir kulert og skaffer Bangladesh sårt trengte metallressurser og utenlandsk valuta. Men – det har en pris. En pris i menneskeliv og alvorlige arbeidsskader. De mest alvorlige ulykkene oppstår når skjærebrennerne går løs på tanker som ikke er rengjort for hogging og forårsaker store gasseksplosjoner. fbaargang2015 fbseksjonHEL