SIDE 10SIDE 32LÆRINGFOR LIVETSE, SMAK OG LÆR PÅ GEITMYRAtema: FORSIDEFOTO: JUNE fiITSøE ,seKsJon KirKe, KUltUr oG oPPffeKstWWW.FAGBLADET.NO nR. 8 - 2015 FOR MEDLEMMER I FAGFORBUNDET JUNE fiITZøE SIDE 10SIDE 32LÆRINGFOR LIVETSE, SMAK OG LÆR PÅ GEITMYRAtema: FORSIDEFOTO: JUNE fiITSøE ,seKsJon KirKe, KUltUr oG oPPffeKstWWW.FAGBLADET.NO nR. 8 - 2015 FOR MEDLEMMER I FAGFORBUNDET JUNE fiITZøE fbaargang2015 fbseksjonKIR