AKTUELT – Skattekutt virker ikke Statistisk sentralbyrå (SSB) venter svak vekst i år og neste år, med økende ledighet som resultat. SSB stiller samtidig spørsmål ved om den finanspolitikken regjeringen fører er den som er best egnet til å sette fart i økonomien. I Økonomiske analyser står det at skattelette normalt ikke er et effektivt virkemiddel i denne sammenhengen. – Vi må snakke om følelser – Høyresida har blitt svært bevisst på å bruke språket, mens venstresida har sovet i timen, sier Wegard Harsvik. Det er ikke tilfeldig hvilke ord som universitet. Ifølge de to forfatterne brukes fra de ulike politiske leirene. har høyresida i Norge de senere Særlig ikke fra høyresida, skal vi tro årene jobbet systematisk med språk Wegard Harsvik, en av to forfattere og retorikk. av boka Ord er makt. – Når Erna Solberg og resten – Høyresida har lært seg å snakke av Høyre i denne valgkampen om følelser og verdier, der venstre-heller har snakket om «behovet sida fremdeles forholder seg til et for omstilling» enn «kampen mot mer teknokratisk språk. arbeidsløshet», er det ikke tilfeldig, – Også venstresida må lære seg skriver de i en Dagblad-kronikk. å snakke til folks følelser; vi er mer – I boka viser vi hvordan det pågår Wegard Harsvik sier til Fagbladet styrt av dem enn vi tror. en strid i samfunnsdebatten, der ord at høyresidas språklige og retoriske og språk er våpen. Striden handler oppsving ikke er noe særnorsk Bruker språket som våpen om hvem som får sette dagsorden, fenomen, men at dette er tilfellet Wegard Harsvik har skrevet boka definere samfunnsproblemene og på høyresida over det meste av sammen med Sara Gunnerud, hva politikerne kan gjøre med dem, verden. som er språkviter fra Stockholms sier de to i kronikken. Tekst og foto: KNUT A. NYGAARD ORDVALG: Wegard Harsvik mener norsk venstreside har mye å lære av høyresida. Foto: Knut A. Nygaard Et mer solidarisk Norge Dagen etter valget var en gledens dag. partiene gikk på en smell fordi folk ikke mange innbyggere en følelse av utrygghet Det var fantastisk å våkne til et Norge vil ha den usosiale politikken deres. for framtida. som har sagt nei til privatisering, sentrali-Mens arbeidsledigheten stiger, har de Det har kommet opp noen stygge saker sering og rasering av lokalsykehusene, og vært mest opptatt av skattekutt for de i løpet av valgkampen. Jeg vet ikke hva ja til partier som vil ha et anstendig aller rikeste. Mens folk trenger arbeid, som er verst, men jeg reagerte sterkt på arbeidsliv, nye og bedre klimaløsninger, har Høyre og FrP vært mest opptatt av å hemmeligholdet om eldreomsorgen i bedre fordeling og mer fellesskap. selge landet, istedenfor å bruke resurs-Oslo. Oslo Høyres feilaktige regnestykker I de største byene har de rødgrønne sene på å trygge og skape jobber. Mens om de rødgrønne partienes modell for vunnet fram, og politikere som vil det folk og politikere rundt om i landet eiendomsskatt, var også stygg. Likevel ble samme som oss har kommet til makta i ønsker seg tid til å vurdere om Ap valgvinner i Oslo. Dette viser at Bergen, Tromsø og muligens også kommunesammenslåing er innbyggerne har forståelse for at det er i Oslo og Bodø. I Trondheim best for dem, har regjeringen nødvendig med høyere skatteinntekter ble Rita Ottervik gjenvalgt for lagt et betydelig press for å få for å finansiere vår felles velferd. Høyrefjerde gang. I mange kommu-en hurtig prosess. Høyresida sida undervurderte folkets vilje til å bidra ner og fylker overtar venstre-har tapt på å føre en politikk til fellesskapet. Denne kunnskapen skal sida makta. Vi skal gjøre så som utarmer landet og vi ta med oss videre mot valget i 2017. godt vi kan for at de nyvalgte distriktene og som har gitt Mange av Fagforbundets tillitsvalgte og politikerne fører en politikk medlemmer har vært aktive i valgkamsom trygger velferden pen. Vi har vært i alle landets kommuner, og arbeidsplassene. på veldig mange arbeidsplasser og vi har Som mange andre snakket med mange, mange medlemmer. tror jeg at de Tusen takk til dere alle. borgerlige Mette Nord, forbundsleder 6 < Fagbladet 8/2015 fbaargang2015 fbseksjonKIR