En fersk Fafo-rapport mener det er uheldig at svært mange faller utenfor slik som utdanningssystemet for videregående opplæring fungerer i dag. – Tar det for lang tid, er sannsynligheten stor for at folk blir lei og gir opp planen om å fullføre videregående. Når ei ung jente på 22 år som vil bli helsefagarbeider, tar kontakt med karrieresenteret for å få råd, taper alle når hun blir sendt hjem med beskjed om å vente til hun er 25. Da kommer reglene til kort, sier Fafo-rapporten Grenser for utdanning – retten til videregående opplæring for voksne. – Å måtte vente på videregående utdanning føles som å sette livet på vent og gir en opplevelse av nærmest permanent midlertidighet. – På den ene siden fins bekymring for at de som faller mellom utdanningsrettene, forverrer sine sjanser for varig arbeid og havner i trygdekarrierer. På den andre siden kan man spørre om en livslang rett vil utsette ungdoms gjennomføring av videregående opp - læring. Det viser seg imidlertid at liten kjennskap til regelverket fører til at rettighetsoppholdet trolig har liten av skrekkende effekt, heter det i rapporten. Fagbladet 8/2015 < 15 fbaargang2015 fbseksjonKIR