2015KOMMUNEVALG 2015KOMMUNEVALG Mobiliserte i valgkampen – reddet arbeidsplassen Da det borgerlige flertallet i Karmøy vedtok å konkurranseutsette arbeidsplassen, mobiliserte de ansatte i valgkampen. Nå kan de juble over nytt flertall og sikker jobb. Tekst og foto: SIMEN AKER GRIMSRUD D D e ansatte leste i lokalavisa i våres at det borgerlige flertallet, med Høyre og Frp, ville konkurranseutsette Storesund bu- og behandlingsheim. Det skapte uro og usikkerhet. De eldre ansatte var redde for å tape pensjonsrettigheter. – Det var som om bakken forsvant under oss. Mange har sett seg om etter ny jobb, men hvem vil gi en 59 år gammel hjelpepleier 100 prosent stilling, sa hjelpepleier Gudrun Bø da Fagbladet møtte de ansatte noen uker før valget. Rekordvalg for Ap De tillitsvalgte og ansatte ga seg ikke uten kamp, og fikk mobilisert lokalsamfunnet i valgkampen. Saken fikk mye oppmerksomhet i lokalpressen. Arbeiderpartiet gikk til valg på at Storesund ikke skulle privatiseres. – Mange jeg har snakket med stemte på Ap for første gang på grunn av denne saken, sier plasstillitsvalgt Lillian de Rezende. Arbeiderpartiet gjorde sitt beste valg på mange år på Karmøy, og har dannet flertall med SV, KrF, Senterpartiet og Venstre. Nå har ordføreren lovet at Storesund ikke blir konkurranseutsatt. «Jeg tror ikke Høyre forventa at det skulle bli så mye motstand.» Plasstillitsvalgt Lillian de Rezende – Vi er veldig glade. Dette valget ble veldig bra for oss, fastslår de Rezende. – Konkurranseutsetting kostet Høyre valgseieren Lillian de Rezende er sikker på at jobben de ansatte og tillitsvalgte har lagt ned for å gi saken oppmerksomhet i valgkampen, var avgjørende. – Jeg tror ikke Høyre venta at det skulle bli så mye motstand. Vi har hatt med oss pårørende og beboere på laget, og stått på skikkelig, sier hun. Karmøys Høyre-ordfører Aase Simonsen innså nederlaget etter at stemmene var talt opp. – Jeg tror blant annet konkurranseutsettingen av Storesund kostet oss dyrt, sa hun til Haugesunds Avis. KJEMPET OG VANT: Rita Olsen (f.v.), Lillian de Rezende, Gudrun Bø og Anlaug Sørhus er glad for at arbeidsplassen fortsatt skal drives av kommunen. 18 < Fagbladet 8/2015 fbaargang2015 fbseksjonKIR