«I framtida tror jeg bibliotekene vil «I framtida tror jeg bibliotekene vil bli enda viktigere som et sted for integrering, debatt og meningsutveksling. » Side 38 Seksjonsleder Mette Henriksen Aas Kirke, kultur og oppvekst Frykter for • kinotilbudet Kinobransjen frykter for tilbudet i distriktene etter at regjeringens filmmelding legger opp til at den lovpålagte omsetningsavgiften ikke lenger skal gå tilbake til kinoene. Side 28 Tror på • lokalpolitikerne Kommunene er lovpålagt å ha ett bibliotek. Ved en kommunereform med større og færre kommuner, kan antall biblioteker bli dramatisk redusert, men Mariann Schjeide i Norsk bibliotekforening tror ikke det kommer til å skje. Side 30 Mer kompetanse • til fritidsklubbene FOKUS: Fritidsklubber beveger seg i grenselandet mellom det sosialfaglige, det forebyggende og det kulturfaglige. For å gi et godt tilbud, forutsetter det et kompetent personale, mener Ida Schmidt og Heidi Anderssen fra Ungdom og Fritid. Side 36 Unge kokker i praktisk arbeid Matlaging krever mattekunnskaper. På Geitmyra sommerskole i Oslo må mange ferdigheter tas i bruk under brødbakingen. Side 32 Foto: Werner Juvik Fagbladet 8/2015 < 27 fbaargang2015 fbseksjonKIR