Kommunereformen i Danmark i 2007 førte til at mange biblioteker ble nedlagt. Leder i Norsk bibliotekforening, Mariann Schjeide, tror ikke det Tekst: PER FLAKSTAD Foto: SISSEL M. RASMUSSEN samme vil skje i Norge. I I Danmark er i underkant av 350 biblioteker og filialer lagt ned siden 2006, omkring halvparten av dette har vært en direkte konsekvens av landets kommunereform, ifølge Danmarks bibliotekforening. Men nedgangen i bliblioteker og filialer startet lenge før. Fra 1988 til 1996 forsvant 425 bibliotek og filialer, ifølge en undersøkelse fra det statlige organet «Styrelsen for bibliotek og medier», skriver Klassekampen. Norge har vært gjennom den samme utviklingen. De siste 20 årene er antall bibliotek halvert til dagens 688, ifølge avisa. Advarer mot nedleggelser Norsk bibliotekforening har advart mot konsekvensene av den kommunereformen som regjeringen kjemper for å gjennomføre. Da kommunereformen ble lansert, mente regjeringen at antall kommuner ideelt sett burde reduseres fra dagens 428 ned mot 100. I ettertid er målet mer uklart. I ytterste konsekvens kan det åpne for at lokalpolitikere med trange budsjetter kan legge ned tilsvarende mange biblioteker. – Bibliotekene er sårbare fordi kommunene bare har 30 < Fagbladet 8/2015 fbaargang2015 fbseksjonKIR