BIBLIOTEK ER GOD BUTIKK I Danmark har økonomer undersøkt hvilken verdi bibliotekene tilfører samfunnet, og regnestykket viser at bibliotekene årlig øker det danske bruttonasjonalproduktet med to milliarder kroner. Samfunnsgevinsten kommer, ifølge «Copenhagen Economics», som et resultat av at bibliotekene er en av de viktigste ressursene når barnas leseferdigheter stimuleres utenfor skoletida. BIBLIOTEK ER GOD BUTIKK I Danmark har økonomer undersøkt hvilken verdi bibliotekene tilfører samfunnet, og regnestykket viser at bibliotekene årlig øker det danske bruttonasjonalproduktet med to milliarder kroner. Samfunnsgevinsten kommer, ifølge «Copenhagen Economics», som et resultat av at bibliotekene er en av de viktigste ressursene når barnas leseferdigheter stimuleres utenfor skoletida. Leder i Norsk bibliotekforening Mariann Schjeide. en lovhjemlet plikt til å ha ett bibliotek – uansett hvor stor kommunen er. Samtidig tror jeg ikke norske lokalpolitikere kommer til å argumentere for kommunesammenslåing med at da kan bilblioteker legges ned, sier Mariann Schjeide til Fagbladet. Fornøyde brukere – Jeg tror mange lokalpolitikere har forståelse for hvilken rolle bibliotekene spiller, og da tenker jeg ikke bare på utlån av bøker, men bibliotekenes rolle som sosial møteplass, som et sted der alle kan hente den samme informasjonen uten å måtte betale for den, og som et sted hvor det foregår kulturelle aktiviteter, seminarer og debatter. – Jeg tror også mange lokalpolitikere har fått med seg at bibliotekene er en av de tjenestene som skårer aller best i spørreundersøkelser om hvilke kommunale tjenester innbyggerne er mest fornøyd med, fortsetter Schjeide. Bekymret for avstander Lederen i Fagforbundets faggruppe for bibliotekansatte, Randi Lundvall, er bekymret for situasjonen med færre kommuner. – Dersom konsekvensen er at bibliotek blir nedlagt, så kan det få svært negative følger for blant andre barn og eldre, fordi avstanden til nærmeste bibliotek blir for lang, sier hun til Fagbladet. – Norge er et land med spredt bebyggelse i mange landlige kommuner. Kollektivtrafikken i disse kommunene er heller ikke alltid så godt utbygd. Dermed kan en stor gruppe mennesker miste muligheten til å bruke bibliotekene, sier hun. Viktig demokratisk rolle Mariann Schjeide påpeker at biblioteket er det eneste stedet der du kan gå inn og oppholde deg uten at noen spør hva du gjør der, eller at du må kjøpe noe for å få lov å være der. – Vi vet at mange eldre har det som en nærmest daglig rutine å besøke biblioteket, kanskje for å lese aviser eller blader, eller bare for å møte andre mennesker – kanskje de eneste menneskene de møter den dagen, fortsetter hun. I dag snakker vi også om et informasjonsklasseskille mellom dem som har kunnskap og dem som ikke har det. I lokalsamfunn er det mange som skaffer seg mye av sin lokalkunnskap gjennom bibliotekbesøk. Dette kan være avislesing eller tilgang på offentlige dokumenter som de får hjelp til å finne fram i. KOMMUNESAMMENSLÅING – Når vi også vet at biblioteket arrangerer debattmøter og flere steder seminarer om aktuelle lokale saker, så mener jeg vi har dekning for å si at bibliotekene og de som jobber der med å tilrettelegge informasjonen, spiller en viktig demokratisk rolle, mener Schjeide. Derfor er hun også opptatt av at både bibliotekansatte og innbyggere hele tida må fortelle politikerne hva bibliotekene betyr og hvilken viktig oppgave de fyller. – Vi må levere premissene for debatten og de beslutningene som blir tatt politisk. Hvis mange nok hever stem- men og forteller politikerne hvor viktig biblioteket er, desto vanskeligere blir det å redusere tilbudet, sier Mariann Schjeide. Større fagmiljøer Samtidig mener hun det ikke trenger å være entydig negativt å redusere antall små filialer med svært begrenset åpningstid. – Sammen med færre og større kommuner, kan dette gi større og mer fleksible fagmiljøer i hovedbibliotekene, og det kan gjøre det lettere å tenke nytt. For eksempel kan bokbusser erstatte filialer som bare er åpent noen få timer i uka, og på den måten gi et bedre tilbud til innbyggere, sier hun. MER DIGITALT OG MER DEBATT I august la kulturminister Torhild Widwey fram en ny nasjonal bibliotekstrategi som skisserer tre hovedområder der Nasjonalbiblioteket skal bidra til å styrke folkebibliotekene: • Nasjonalbilbioteket skal levere en felles digital infrastruktur gratis til folkebibliotekene, som dermed får frigjort midler til å drive bibliotek. • Bibliotekene kan få støtte til å tilrettelegge for aktiviteter og arrangementer, slik at de kan utvikles til debatt- og litteraturhus. • Flere ebøker og mer digitalt innhold skal bli tilgjengelig i bibliotekene. Formålet med den nye strategien er å utvikle gode digitale tjenester og folkebibliotekene som kultur- og debattarenaer. Fagbladet 8/2015 < 31 fbaargang2015 fbseksjonKIR