SEKSJONSLEDER Bibliotekene er hjertet i demokratiet Hele sivilisasjonen vår er bygd på bøker. Det er tekst som er satt inn i bøker med det enkle formålet om å bli spredd ut til folk flest. Enkelte hevder at bibliotekene er blodåren i det kulturelle systemet – og at det er hjertet i det norske demokratiet. Men hvordan står det egentlig til med bibliotekene? Siden 2008 har kommunenes utgifter til kultur- og idrettsbygg økt med over 130 prosent, ifølge Telemarksforskning. I det samme tidsrommet er støtten til kor, korps, fritidsklubber og bibliotek stort sett blir redusert. Kulturfeltet har fått et betydelig løft siden 2005, men bibliotekene ender likevel opp som budsjettaperne. Er det slik at kommunepolitikerne ikke forstår verdien bibliotekene tilfører samfunnet? Fagforbundet er tydelig på at folkebibliotekene fortjener et betydelig løft. Bibliotekene har det siste århundret vært et viktig redskap i å utjevne forskjeller, gi folk i hele landet tilgang på ny kunnskap og de har «I framtida tror jeg bibliote vært uvurderlig som kene vil bli enda viktigere møteplass. Takket være som et sted for integrering, debatt dyktige bibliotekarer, og meningsutveksling.» som har fungert som folkeopplysere i mange lokalsamfunn, har tusenvis gjennomført en enorm klassereise. Enkelte hevder bibliotekene har utspilt sin rolle, og at teknologien har overtatt. Bibliotekene og de ansatte har derimot fått en ny rolle, der de skal veilede oss i jungelen av kunnskap. I framtida tror jeg bibliotekene vil bli enda viktigere som et sted for integrering, debatt og meningsutveksling. Bibliotekenes kunnskap om kildekritikk og som kultur- og litteraturformidlere tror jeg også blir mer etterspurt framover. Det finnes ulike veier for å bevare landets mest populære kulturinstitusjon. Jeg har ikke fasiten på de ulike finansieringsmodellene, men når bibliotekene nedprioriteres i kommunene – da må vi kanskje tenke nytt. METTE HENRIKSEN AAS Kurs for barne- og ungdomsarbeidere og assistenter Fagforbundet tilbyr kurs over hele landet i samarbeid med KS for å styrke kompetansen til de ansatte i barnehagene. Det er viktig å styrke kunnskapen om hvor viktig leken er blant barnehagebarn, og bevisstheten rundt de voksnes rolle i forhold til leken. Fra 16. oktober til 28. november holdes det kurs i kursene i Trondheim og Oslo Oslo, Trondheim, Tromsø, er allerede avviklet, men det Bergen, Stavanger og Bodø for er fortsatt ett kurs igjen – barne- og ungdomsarbeidere. 14. oktober i Bergen. I tillegg tilbyr Fagforbundet Påmelding og mer informaog KS, kurset «Den gode sjon på fagforbundet.no/skko assistenten». De to første PF colourbox.com colourbox.com Fagdag for SFO-ledere og baseledere 28. oktober arrangeres fagdag for baseledere og SFO-ledere. Blant andre kommer Elisabeth Strengen Gundersen fra foreldreutvalget for grunnopplæringen for å snakke om kvalitet i SFO. Gro Standnes fra Nasjonalt senter for flerkulturell opplæring skal snakke om arbeid med barn i SFO i et flerkulturelt samfunn. PF Høgskolesatsing Fagforbundet har i flere år satset på å verve og beholde medlemmer med høgskoleutdanning. Dette har blant annet sammenheng med utdanningstendenser og at en stor del av befolkningen er bedre utdannet enn tidligere. Det har vist seg utfordrende å konkurrere med profesjonsforbundene om medlemmene, og Fagforbundet er heller ikke veldig flinke til å markedsføre seg som en arbeidstakerorganisasjon for dem med høyere utdanning. Høgskolesatsingen ble diskutert da de fire seksjonene i forbundet hadde felles styremøte i august, blant annet om hvordan forbundet framstiller seg overfor potensi elle medlemmer med høyere utdanning og hvordan forbundet omtaler disse gruppene innad i organisasjonen. Blir de framhevet som en prioritert gruppe for Fagforbundet, blant annet under forhandlinger? Saken til det felles styremøtet var ment som et diskusjonsgrunnlag, og den ble tatt til orientering av styrene, samtidig som høgskolesatsingen fortsetter. PF 38 < Fagbladet 8/2015 fbaargang2015 fbseksjonKIR