Om klimaendringar – og rosa Osbadet eller Syden? Klimaendringane kan også stilla nye krav til vanene våre. Nordmenn ligg i Europa- toppen når det gjeld kor mykje me flyr og miljøorganisasjonen Framtiden i våre hender er blant dei som meiner at me bør fly mindre. Alle i sofaen i barnehagen har flydd. – Er det dumt viss me må fly mindre? – Det er like kjekt å reisa på ferie utan fly. Eg syns det er like kjekt å reisa til Osbadet og til Syden, seier Eldrid. Ein annan faktor som har blitt løfta fram som ein klimasyndar, er kjøtforbruket vårt. FNs organisasjon for ernæring og landbruk har slått fast at eit klima- og miljøvenleg kjøtforbruk er å ete mindre kjøt. Korkje Sebastian, Eldrid, Tori eller Nora tykkjer det er noko dårleg forslag. – Det er ikkje noko problem, uttalar dei samstemt. – Eg har prøvd før å vere vegetarianar faktisk, men det var skikkeleg vanskeleg. Eg var det i eit par veker eller noko sånt, men så slutta eg å prøva. No et eg berre litt lite kjøt. Eg sakna pølse og kjøtdeig litt, – Eg har prøvd å vere vegetarianar før, men det var skikkeleg vanskeleg, seier Nora (5,5 år). TORA HOPE Forteljingane flyg raskt frå klimaendringar viktigaste klimatiltaket, nemleg ei satsing til romskip, løver, tigrar og rosa fly i Fitjar-på fornybar energi. stølane barnehage. Eldrid (6), Sebastian – Eg har vore der oppe, og då såg eg (5,5), Tori (5,5) og Nora (5,5) plar ikkje få vindmøllene, fortel Tori og peikar opp lov å koma inn på dei vaksne sitt pause-mot fjella bak barnehagen. Der snurrar 44 rom. I dag har likevel dei fire innteke vindmøller med vindane. vaksensofaen, for å fortelja kva dei kan og Ungane har vore på tur til vindmøllene meiner om ulike klimatiltak. med barnehagen. – Me må vera snille med miljøet, seier – Dei var skikkeleg store, seier Nora og dei andre nikkar samtykkande. Sebastian. – Mamma seier at bensin ikkje er så bra – Vindmøllene lagar for mykje bråk, for jorda, og difor er det veldig lurt å bruka syns eg. Men dei er bra fordi dei snurrar elbil, held ho fram. rundt og lagar straum. Den kan vi bruke til å sjå på tv, køyre bil og få lys. Utan verkar Vindmøllene er større ikkje lyset, og då kan vi ikkje sjå, seierenn ein trur Eldrid. Sjølv om dei kanskje ikkje har tenkt på det – Utan straum måtte me ha kokt maten sjølv, går dei i barnehage rett ved noko av vår på bål, seier Nora. det som av mange vert løfta fram som det fbaargang2015 fbseksjonKIR