Fallulykker krever også mange liv, og når vinsjewirene ryker, kommer de sveipende som skarpe kniver og dreper alt på sin vei. Kuttskader og øye- skader forekommer så ofte at de knapt nevnes, og senskader fra omgang med asbest og miljøgifter prates det ikke om. For tre år siden inngikk et av de mange verftene i Chittagong en avtale med tyske «Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammen-arbeit» for å prøve å redusere skadene og dødsfallene. Da samarbeidet begynte, ble det registrert 1000 ulykker hver måned blant de 3500 arbeiderne ved verftet. Med enkle grep er tallet redusert med 99 prosent etter tre år. Norges Rederiforbund har også engasjert seg i saken og gikk nylig ut med en oppfordring til sine medlemmer om ikke å benytte seg av såkalt beaching for hogging av utrangerte skip. På den måten håper forbundet å tvinge fram en tryggere industri for miljø og arbeidere. For Bangladesh kan det imidlertid bety slutten på en viktig industri med mange arbeidsplasser. fbaargang2015 fbseksjonKIR