VIDEREGÅENDE OPPLÆRING • En tredel av videregåendeelever faller fra før fullført vitnemål. • Fra eleven begynner på videregående har de fem–seks år på seg til å fullføre. Etter det faller ungdomsretten til videregående læring vekk. • Årlig deltar omkring 20.000 voksne i videregående opplæring. 28 prosent av disse er innvandrere og barn av innvandrere. • Fylkeskommunene plikter å ha et tilbud også til søkere uten rett til videregående opplæring. • Innvandrere som har fullført videregående fra et land utenfor EØS, har ikke rettigheter i voksenopplæringen. 10 < Fagbladet 8/2015 fbaargang2015 fbseksjonKON