Han liker ikke å bli tatt på senga. Derfor vil vaktmester Johan Anseth gjerne ha litt mer kunnskap omkring Tekst: KNUT A. NYGAARD Foto: WERNER JUVIK ting, som han selv sier det. V V i skulle for øvrig gjerne ha sett den senga Johan Anseth skulle bli tatt på. Vi bare nevner: yrkesskole elektro svak strøm, examen artium, ingeniørskole, fagbrev som bilmekaniker, vaktmesterskolen, etablererkurs. Dette er bare den spede begynnelsen på vaktmester og fagforbundstillitsvalgt Johan Anseths CV. Det er meget mulig han blir pensjonist til neste år, men han er utrettelig i å tilegne seg ny kunnskap. Og ledig blir han ikke – han har et eget firma på si, som blant annet driver med saging og høvling av trevirke. Egentlig en hobby, men han har måttet ansette en for å drive butikken. Og så driver han litt service på noen fyringsanlegg for noen eldre damer. – Du og alle disser damene, sier Fruen. – Hun håper nok at jeg skal drive litt vedlikehold hjemme om jeg blir pensjonist, sier Anseth, underforstått at akkurat den biten kan ha blitt noe forsømt gjennom årene. Men Johan Anseths pensjonsgivende jobb er vaktmester i Ski kommune, etter flere tidligere jobber og en årrekke som selvstendig næringsdrivende. Han er også tillitsvalgt og leder av Seksjon samferdsel og teknisk i Fagforbundet Ski. Vi bare fortsetter: lakkeringskurs, edb-kurs (software og hardware) på 90-tallet, fagbrev rørlegger, kurs i automatisjon og pneumatikk. Mens vaktmesteren før gjerne var å finne med feiekost og -brett, finner du Johan Anseth og kollegene ofte foran pc-en. I kjelleren på Langhus bo- og servicesenter står datamaskinen med bestillings- og overvåkningssystemet. Dette er ett av flere bygg i Ski kommune Johan Anseth har driftsansvaret for. – Men vi må fortsatt kunne lytte oss fram til feil i et ventilasjonsanlegg. Og vi fortsetter: kurs i service og drift av fyringsanlegg, kurs i beregningsmetoder i ventilasjonstek nikk, kurs i forskrift om krav til byggverk og produkter til byggverk, bygg og innemiljø, hus og helse, kompetansebevis for masseforflytningsmaskiner M2, M4,M6. Johan Anseth kan en hel del om veldig mye. Vi er helt sikre på at han uten å blunke kunne bygd et helt hus. Med bad, rør, elektrisitet, mur, tre. Og hagemøblene er allerede klare – tegnet og bygget av – ja – Johan Anseth. Og vi fortsetter: kurs i våtromsnorm, etterisolasjon, radonskjerming, godkjenning for styrkesortering av trelast. Sertifikat kategori rød – Norsk brannvern forening, kurs i betjening av DX-9100 undersentral. En del av kursene har Johan Anseth tatt i sine tidligere jobber, men han har ikke ligget på latsiden i tida som vaktmester i Ski. Om du slår opp i ordboka under «livslang læring» er det mulig du finner Anseth der. Og vi fortsetter: fører kort samtlige klasser, sertifikat for varme arbeider, kompetansebevis for alle typer personløftere (lifter), gift, tre barn. – Jeg vil si at jeg så langt har levd et rikt liv, og har fått lov til å gjøre det jeg vil. Det er viktig å få med at Ski kommune er en veldig ålreit arbeidsplass. De gir stort rom for videreutdanning, for eksempel fri til å studere og lønnet permisjon til eksamener og slikt. Og ikke minst – de ser nytten og verdien i at de ansatte tar utdanning, sier Anseth. – Hva er det som driver deg? – Jeg liker ikke å bli tatt på senga. Derfor vil jeg gjerne ha litt mer kunnskap omkring ting, sier Anseth. PS: Verken Fagbladet eller Johan Anseth kan gå god for at kursoversikten i denne artikkelen er komplett. Det er den antagelig ikke. MANGFOLDIG FYR: Johan Anseth får brukt sine teoretiske og praktiske ferdig heter – ervervet gjennom et lang liv belagt med kurs og utdanning. 14 < Fagbladet 8/2015 fbaargang2015 fbseksjonKON