ikkeha politikk Foto: Ole Morten Melgård ikkeha politikk Foto: Ole Morten Melgård NY SATSING: Mette Nord tror valget vil føre til en styrking av velferdsstaten. OSLO: – Valgresultatet er fantastisk. Mari Sanden, leder av Fagforbundet i Oslo, har høye forventninger til et maktskifte i hovedstaden. Først og fremst tar hun det som en selvfølge at det nye byrådet vil ha en helt annen respekt for de ansatte. – Ved konkurranseutsetting sier du jo at andre kan gjøre jobben bedre enn dine egne ansatte. Fagforbundet i Oslo forventer også en satsing på hele og faste stillinger, samt at det nye byrådet ikke vil ta i bruk den nye arbeidsmiljølovens regler om midlertidighet. Mari Sanden regner med at forbudet mot å bygge kommunale barnehager vil opphøre, at det vil bli minst 3000 nye barnehageplasser og to barnehageopptak i året, og at vikarbudsjettene i barnehagene vil øke, slik at barnehagene raskt får en erstatning når noen er syke. Hun tror også på nye takter i hjemmetjenesten. – Det var lurt å øremerke eiendomsskatten til 500 nye stillinger i hjemmesykepleien og hjemmeomsorgen. Hjemme tjenesten har blitt en glemt tjeneste, sier hun. TROMSØ: – Ferdig med mørkeblått mareritt Også Bjørn Willumsen, som leder Fagforbundet i Tromsø, er strålende fornøyd. I Tromsø er det et rent flertall for venstresida, inkludert Ap, SV og Rødt. Tromsø-lederen forventer også at det nyvalgte flertallet vil stoppe privatiseringen og den aggressive arbeidsgiverpolitikken. BERGEN: – Høyresida gikk tom for unnskyldninger I Bergen har venstresida fått flertall på bekostning av de borgerlige. – Høyresida gikk tom for energi for lenge siden, men kunne lenge skylde på de rødgrønne for mangelen på egne løsninger for befolkningen. Nå gikk de tom for unnskyldninger, sier Sara Bell, leder av Fagforbundet Bergen. Hun tror det fagligpolitiske samarbeidet bidro til at Ap ble tydeligere på saker som blant annet privatisering. – Det er de ansatte du må investere i, skal de offentlige tjenestene bli bedre, sier Sara Bell. Fagbladet 8/2015 < 17 fbaargang2015 fbseksjonKON