Vant i tett kontakt med Fagforbundet Valget i Moss ble sterkt preget av et konkurranseutsatt sykehjem, kommersialisering av velferdstjenester og status etter fire år med blåblå politikk. Da skrev Fagforbundet kontrakt med opposisjonen. Tekst og foto: OLA TØMMERÅS Tidlig i opptellingen var det klart: Arbeiderpartiet hadde gjort sitt beste valg siden 80-tallet, mens regjerende flertall – Høyre og Frp – gikk tilbake. Klare skillelinjer – Det er fornøyelig å vinne etter en slik valgkamp. De ideologiske skillelinjer har vært tindrende klare, sier Arbeiderpartiets Hanne Tollerud, som med veldig stor sannsynlighet er Østfold-byens neste ordfører. Da Fagbladet gikk i trykken ventet byen fortsatt på at MDG på vippen skulle bestemme seg. Et verktøy som bidro til synlige skillelinjer var et historisk utspill fra Fagforbundet Moss og Våler overfor de tre opposisjonspartiene Arbeiderpartiet, SV og Rødt. Midt i valgkampinnspurten skrev Fagforbundet kontrakt med partilederne. Den fjernet all tvil om hvor de står i saker som angår Fagforbundets medlemmer. Der erklærer de: • Så raskt som mulig å overføre privatiserte og konkurranseutsatt virksomheter til kommunal drift. • De skal ikke gjennomføre ytterligere privatisering eller konkurranseutsetting av kommunalt drevne tjenester. • Trepartssamarbeidet skal gjeninnføres. De ansattes organisasjoner skal være med på å utvikle Moss kommune videre. – Dette skal vi gjennomføre, enten vi får ordføreren eller ikke. Vi har sterk nok blokk til det, lover Tollerud. TYDELIGE SKILLER: Hanne Tollerud er trolig byens neste ordfører, med kontrakt med Fagforbundet. Godt valg for søstrene i Herøy Arbeiderpartiet fikk et knallresultat, og SV fikk inn én representant i Herøy. For Anita og Mariann Rønneberg ble det et godt valg. Tekst og foto: PER FLAKSTAD Med drøyt fem prosent av stemmene, suste Anita Rønneberg inn i kommunestyret i nordlandskommunen Herøy. Storesøster Mariann sto på Arbeiderpartiets liste, men såpass langt ned at hun ikke regner med å få kommunestyreplass. Hun gleder seg likevel stort over at Ap gikk fram med nesten 11 prosentpoeng, og oppnådde 65,5 prosent som er et historisk godt resultat i Herøy.Til sammen har Ap og SV 13 av de 19 plassene i kommunestyret. GODT VALG: Anita (t.v.) og Mariann Rønneberg kan glede seg over et godt valg for både SV og Ap i Herøy. Fagbladets lesere ble kjent med Anita og Mariann i forrige nummer av bladet, der de representerte forbundets kvinnelige tillitsvalgte som også har et kommunepolitisk en gasjement. De to helsefagarbeiderne ønsket å ta med seg kunnskap om kommunens omsorgs tjeneste inn i politikken. – Et solid flertall forplikter – Vi er godt fornøyd med valget. Men et solid flertall forplikter også. Nå har Ap og SV mulighet til virkelig å gjøre noe med for eksempel ufrivillig deltid, sier de. – En av mine hjertesaker i politikken er at Herøy skal bruke bestemmelsene i den gam- le arbeidsmiljøloven, slik det etter hvert er vedtatt i mange andre kommuner, sier Anita. Hun er forberedt på at hun som politiker også må forholde seg til stramme budsjettrammer. – Jeg vil gjerne være med og prioritere saker som jeg mener er viktig for kommunen og for medlemmene, men da må jeg også forholde meg til økonomiske realiteter og innse at andre saker må vente, sier hun. Fagbladet 8/2015 < 19 fbaargang2015 fbseksjonKON