BARE SPØR Fagbladets ekspertpanel Fagbladet videreformidler spørsmål av allmenn interesse om tariffavtaler, arbeidslivssaker og -lover, videreutdanning, LOfavør og Sparebank 1 til et ekspertpanel. Eksperter i dette nummeret: MAGNE GUNDERSEN FORSIKRING Spørsmål angående LOfavør og Sparebank1. ARNE LØSETH TARIFF Spørsmål som angår tariffavtaler og forhandlinger. BØRGE BENUM JUSS Aktuelt lovverk, bl.a. arbeidsmiljøloven og ferieloven. ARNE BERNHARDSEN ARBEIDSMILJØ Spørsmål om helse, miljø og sikkerhet på arbeidsplassen. Vi har ikke anledning til å svare på henvendelser som vi ikke finner plass til i bladet. Hvis du får problemer på arbeidsplassen, ta først kontakt med lokal tillitsvalgte. Inneklimaproblemerog handlingsplikt SPØRSMÅL: En kollega klager over inneklimaet og såre øyne. Vi har åpne kontorlokaler i et relativt nytt bygg. Han er den eneste som klager, og han sier at øynene er fine i feriene, men blir såre igjen så fort han kommer tilbake på jobb. Hvor mye skal vi legge vekt på innspillet hans? L.F. SVAR: Alle arbeidstakere fortjener et forsvarlig inneklima. Temperaturen skal være tilfredsstillende for alle, og det skal ikke være forurensninger i lufta som fører til unødvendige belastninger. Veilederen fra Arbeidstilsynet om klima og luftkvalitet på arbeidsplassen (bestillingsnr. 444) gir mange innspill på faktorer dere må legge vekt på. Selv om bare én framsetter klager på inneklimaet, kan det være et symptom på at flere er utsatt, men at plagene ikke er blitt tydelige for dem ennå. Det kan også være at arbeidstakeren har en lidelse som er uavhengig av arbeidsplassen. Alle sånne Forsikring av innbo på lager? SPØRSMÅL: Dekker innboforsikringen det vi lagrer av innbo midlertidig i et leid minilager? Utleier tilbyr forsikring til 40 kroner i måneden, men trenger jeg det når jeg har kollektiv hjem? I. A. SVAR: Nei, de pengene kan du spare. Den ekstraforsikringen er nemlig ikke nødvendig. Med kollektiv hjemforsikring er ditt innbo dekket når det står lagret på et sikkert lager i Norden. Magne Gundersen, forbrukerøkonom i Sparebank 1 klager skal tas alvorlig av arbeidsgiveren. De fører ikke nødvendigvis til handlingsplikt, av typen endring av klimaanlegget, men et opplagt førstetiltak vil være å undersøke forholdene rundt arbeidstakeren. Under følger noen åpningsspørsmål: • Er klimaanlegget jevnlig blitt gjennomgått av fagkyndige folk? • Er filtrene renset etter rutinene? • Er renholdsrutinene fulgt slik det framkommer i avtalen med renholderne? • Er det tekniske, bygningsmessige forhold ved arbeidstake rens vanlige arbeidsplass som er endret i det siste? • Når ble inneluftkvaliteten målt sist? Finner dere at alt er gjort i tråd med rutinene, og at lufta ikke er forurenset, kan dere foreslå en undersøkelse hos bedriftshelsetjenesten eller annen arbeidsmedisinsk ekspertise. Det er viktig å få klarlagt hva lidelsen skyldes, slik at tiltakene dere gjør treffer. Men har dere muligheter i kontorlandskapet til å flytte vedkommende til en annen plass mens dere venter på resultatene av prøvene, så gjør endelig det. I mange kontorer blir det i overkant mye papirer. Det er som om papir føder støv og atter støv bare ved å være til. Enkle tiltak som vil gagne de aller fleste er bedre rydderutiner, fjerning av papirer fra pultene og bokhyller med sjalusier. Om plagene hans vedvarer, vil han ikke kunne utføre jobben sin som forutsatt. Selv om målingene viser at innelufta er forsvarlig etter standarden, vil han kanskje måtte slutte, og i stedet finne seg en annen arbeidsplass. Klarer dere å unngå det, er det mye å vinne på enkle tiltak, som i tillegg til å hjelpe ham, også vil gi enda bedre arbeidsmiljø til alle dere andre. Arne Bernhardsen, redaktør i Gyldendal Arbeidsliv 24 < Fagbladet 8/2015 fbaargang2015 fbseksjonKON