«SKA-folk gjer jobbar nokon vil privatisere, og som mange kommersielle aktørar vil tene pengar på.» Side 38 Seksjonsleiar Britt Silseth Kontor ogadministrasjon En langsom datarevolusjon På få år har sykehusene blitt digitaliserte. Administrerende direktør Erik Hansen i Helse Vest IKT er stolt over resultatene. Siste nyvinning er digitale bilder og heldigitale journaler med innsyn for pasientene. Side 32 Foto: Martin Håndlykken Lønnsomt • å unngå anbud Kommuner som utfører tjenester i egeneregi, sparer millionbeløp. Det viser en rapprt fra De Facto som ble lagt fram i august. Side 28 Tror på • lokalpolitikerne Kommunene er lovpålagt å ha ett bibliotek. Ved en kommunereform med større og færre kommuner kan antall bibliotek bli dramatisk redusert, men Mariann Schjeide i Norsk bibliotekforening tror ikke det kommer til å skje. Side 30 Varslere må få støtte • FOKUS: Prisen for å varsle om forhold på arbeidsplassen kan bli for høy. Fokusforfatter Arne Selvik tar til orde for at varslere bør gå til fagforeningsstyret som så kan vurdere saken og ta den videre. Side 36 Fagbladet 8/2015 < 27 fbaargang2015 fbseksjonKON