KONTOR OG ADMINISTRASJON Kjenn dine rettigheter Norsk forening for utviklingshemmede (NFU) og konsulentselskapet Karde har laget en quiz om rettigheter og støtteordninger for personer med utviklingshemning. Quizen består av 30 spørsmål, hvor det til hvert av disse spørsmålene følger med en informasjonstekst, en tegnet illustrasjon, en filmsnutt eller et bilde. All tekst kan i tillegg leses opp ved å trykke på et lydikon. De 30 spørsmålene dreier seg om bolig, skole, jobb, fritid, verge, helse og diskriminering. Mens NFU har prioritert hvilke rettigheter, stønadsordninger og tilrettelegginger som skulle være med i quizen, står konulentselskapet Karde bak tekster, tegnede illustrasjoner, filmproduksjonen og innlesning av tekst, samt teknisk utvikling av quizen. Målgruppa i prosjektet er både personer med utviklingshemning som allerede bruker internett, deres familie og hjelpeapparatet. KES SPARER PÅ EGENREGI: Det kan spares flere millioner kroner når tjenester driftes i egenregi, viser DeFactorapporten. Bildet er fra Flekkefjord kommune, der renholderne klarte å snu politikernes anbudstenkning for noen år siden. Sparer mye med egne ansatte Nå er det dokumentert. Det er millioner å spare på å satse på egne ansatte, framfor å sette tjenester ut på anbud. På Bømlo jobbes det nå med å få renholdet tilbake i egenregi. Bømlo er en av tre kommuner som De Facto har gransket forut for rapporten om økonomiske effekter av samarbeid mellom ansatte, administrasjon og politisk ledelse i kommunene. Konklusjonen er at Bømlo, Songdalen og Lunner kommuner sparer mellom 15 og 20 millioner kroner hver på å utvikle samarbeid mellom alle tre parter i kommunen framfor å sette tjenestene ut på anbud. Vil bli bedre I Bømlo kommune er renholdet satt ut på anbud. Det har vært luftet å konkurranseutsette flere tjenester. Nå har ordfører Odd Harald Hovland (Ap) fått sterke argumenter for å gå motsatt vei. – I år gikk vi til valg på å rekommunalisere renholdet. Denne rapporten styrker våre argumenter og viser at vi kan spare penger på å gjøre det, konstaterer Odd Harald Hovland. Den siste perioden har Arbeiderpartiet hatt ordføreren i samarbeid med KrF og Venstre etter en lang periode med Høyre-styre. – Jeg håper rapporten kan bidra til at også partier som ønsker konkurranseutsetting, ser at drift i egenregi kan være mer lønnsomt, kommenterer Hovland. Sparer millioner – Vi har sett på hvilke økonomiske effekter som kan dokumenteres når kommuner satser på egne ansatte, forteller Roar Eilertsen i De Facto. Han mener helt klart at rapporten dokumenterer at samarbeid lønner seg, og det i en størrelsesorden som tilsvarer innsparingen som det er hevdet at man kan oppnå ved å sette tjenester ut på anbud til private bedrifter med lavere lønns- og pensjonskostnader. De Facto har studert utvikling i sykefravær, uttak av AFP, turnover i staben, kostnader ved heltid– deltid, konsulentbruk og anbudskostnader i de tre kommunene. Dette sparte kommunene på samarbeid mellom ansatte, administrasjon og politisk ledelse: LUNNER: 18 millioner kroner, som er 3 prosent av budsjettet. SONGDALEN: 15,6 millioner kroner, som er 3,4 prosent av budsjettet. BØMLO: 17 millioner kroner, som er 2,1 prosent av budsjettet. Tekst og foto: OLA TØMMERÅS colourbox.com 28 < Fagbladet 8/2015 fbaargang2015 fbseksjonKON