Foto: BI Hvorfor slutter folk i jobben? De fleste slutter i jobben sin fordi de mangler faglig utvikling, savner tilhørighet og har et dårlig forhold til sjefen, viser forskning. – Det er en myte at utskifting på arbeidsplassen bare er sunt for bedriften, sier professor Anders Dysvik ved Handelshøyskolen BI til forskning.no. Eldre like produktive – Forskning viser at gjennomtrekk av ansatte er ulønnsomt. Det er mer lønnsomt å være mer gjennomtenkt og systematisk når man rekrutterer, og så få sine ansatte til å ønske å bli værende, sier Anders Dysvik. Dersom arbeidsgivere er bekymret for at arbeidsstyrken begynner å trekke på årene, har de heller ingen grunn til det. Erfarne arbeidstakere som har vært lenge i bedriften, er like produktive som unge ansatte, ifølge Dysvik. Relasjon til sjefen er viktig Ansatte som får utdelt andre arbeidsoppgaver enn de har forventet, blir fort misfornøyde, spesielt om de ikke har påvirkningsmulighet over egen jobbhverdag. Også forholdet mellom leder og medarbeider betyr mye. Dårlig forhold til nærmeste leder er en viktig årsak til at ansatte slutter. Det samme gjelder forholdet til kolleger. Ansatte som føler at de ikke passer inn i arbeidsmiljøet, sier oftere opp. Sykefravær og utvikling Det er spesielt viktig for den ansattes opplevelse av stolthet, tilhørighet og det å være en del av «familien» i organisasjonen. Har du ansatte som er usikre på det meste, vil de blomstre dersom de får ros når de får til noe riktig, sier Dysvik til forskning.no ULØNNSOMT: Det er ikke lønnsomt at ansatte slutter, mener professor Anders Dysvik ved BI. Ellers gjelder at høyt sykefravær øker risikoen for å slutte i jobben, og de ansatte trenger dessuten å føle at de utvikler ny kompetanse. Tekst: VEGARD VELLE BEDRE SAMSPILL: – Brukerkontakt er viktigere enn skjemavelde, sier Lars Rottem Krangnes i Unge funksjonshemmede. – Er flere tiltaksplasser, som LO etterlyser, det som trengs? spør Vågeng, og svarer selv: – Det er mange som ikke kommer videre etter tiltaksplass. En del av de pengene kunne med hell blitt brukt på Nav-kontorene slik at de som jobber der, ble bedre i stand til å hjelpe folk i arbeid. Brukerorganisasjonen har erfaring med at det hjelper på helsa å jobbe. – Tilbakemeldingen fra de aller fleste medlemmene våre er at det er to ting so er avgjørende for å ha et godt liv: å føle at de bidrar, får brukt seg selv og det å være sammen med andre og få respons, sier Rottem Krangnes. Han kjenner seg igjen i Vågeng-utvalgets rapport. Her anbefales Nav i større grad selv å gjennomføre de tiltakene de sender folk ut til, og slutte å kjøpe inn så mange tiltaksplasser fra private selskaper. Tekst og foto: EIRIK DAHL VIGGEN Gjemte bøkene i truet bibliotek For å redde det nedleggingstruede biblioteket i svenske Ramsberg, tømte innbyggerne hyllene og gjemte bøkene. I stedet for dagens bibliotek, ønsker den svenske kommunen Lindeberg heller en bokbuss som stopper i Ramsberg to ganger i måneden. Samtidig skal en eventuell ny plassering av biblioteket utredes. Det har fått innbyggerne på tettstedet til å gå til aksjon. Med medlemmene i Ramsberg biblioteks venner, tok de seg inn i biblioteket og tok med seg alle bøkene. – Vi har dem på et hemmelig sted, og henter dem gjerne fram igjen den dagen de kan plasseres i et nytt bibliotek. Bøkene tilhører bygda, sier Jennifer Jennessen i Ramberg biblioteks venner til svensk fjernsyn. PF – Alle ønsker jobb – Arbeid trengs, ikke flere traineestillinger, sier Lars Rottem Krangnes i Unge funksjonshemmede. – Vi har besøkt mange Navkontorer. Vi møtte ungdomstiltak som så ut til å virke. Felles for dem er at de ikke fins lenger. Vi må komme forbi det prosjektbaserte traineestadiet, sier Lars Rottem Krangnes, generalsekretær i Unge funksjonshemmede.. Han får støtte fra tidligere KS-direktør Sigrun Vågeng. Hun ledet et utvalg som i april presenterte en rapport om Navs evne til å møte brukerne på en formålstjenlig og ålreit måte. Fagbladet 8/2015 < 29 fbaargang2015 fbseksjonKON