STOLT: Erik Hansen har over to tiår ledet IKT-satsingen til Haukeland sykehus. I dag er han administrerende direktør i Helse Vest IKT. PASIENT JOURNALLOVEN En ny lov om pasientjournaler gjelder fra 1. januar i år og åpner opp en ny verden for helsetjenestene. Ifølge lovens paragraf 1 er formålet at behandling av helseopplysninger skal skje på en måte som A) gir pasienter og brukere helsehjelp av god kvalitet ved at relevante og nødvendige opplysninger på en rask og effektiv måte blir tilgjengelig for helsepersonell, samtidig som vernet mot at opplysninger gis til uvedkommende ivaretas, og B) sikrer pasienters og brukeres personvern, pasientsikkerhet og rett til informasjon og medvirkning. HELSE VEST IKT400 ANSATTE. BUDSJETT 2015: 790 MILLIONER KRONER. FORVALTER CA.800 IKT-SYSTEMER. LEVERER IKT TIL25.000 BRUKERE PÅ 19.000 PC-ER. «Datatrøbbel frustrerer sykehusansatte,» eller «sykehus ligger ti år etter på IKT». Det er ikke vanskelig å finne oppslag om dataproblemer. Men det fins unntak. Tekst: VEGARD VELLE Foto: MARTIN HÅNDLYKKEN H H else Vest ligger i tet og utvikler egne systemer. – Det er ingen pasienter som syns det er helt bra på sykehusene i dag, og heller ingen leger. Men de fleste syns det er bedre enn for ti år siden. Det går framover, mener Erik M. Hansen. Han leder IKT-utviklingen i Helse Vest. Han har vært med å utvikle IKT i norske sykehus over en tjueårsperiode. Han var med fra før internettets tidsalder, er i dag administrerende direktør i Helse Vest IKT og leder IKT-utviklingen i en av fire sykehusregioner i Norge. Pasienter får se journalen Et av de siste framskrittene kaller Helse Vest «den digitale dialogen» med pasientene. Ikke bare sørger sykehusregionen, som den første i landet, for at pasientene får se sine timeavtaler og status på henvisninger, de viser også pasientene journalene sine, en løsning utviklet av Helse Nord. Kjører samme system på alle pc-er – Den viktigste enkeltårsaken til at vi har kommet så langt, er at vi tidlig tok den medisinen vi måtte: – Vi samordnet datasystemene og infrastrukturen, sier Erik M. Hansen Helse Vest ryddet opp og lagde ett nettverk, med én pålogging og alle brukerne i én og samme base. De satte opp ett felles kundesenter, brukte ett domene og kjørte standard drift av servere, lagring og backup. Dette har hjulpet sykehusregionen til å drifte felles systemer for økonomi, HR, sak- og arkivsystem, pasientjournaler og datavarehus. Stolt av resultatene IKT-direktøren er stolt over resultatene. Han viser fram tall og grafer som illustrerer at dersom Helse Vest brukte like mye penger på IKT-systemer som de andre helseforetakene, ville Helse Vest måttet ut med 250 millioner kroner mer enn i dag. Han mener tallene viser at det lønner seg å rydde opp i IKTgrunnfjellet. Hansen er opptatt av at IKT-styringen for det første må gå helt til topps. Sjefene må ta ansvaret for å lage en strategi, ellers er sjansen stor for at ting går galt. For det andre må ansvaret for å få gevinster ved bruk av nye datasystemer ligge hos sykehusene, ikke hos IKT-avdelingen. – Ideen om et nytt IKT-system må komme fra sykehuset. Da er det større sjanse for at de får det de ønsker seg, påpeker han. Framtidsvisjon Erik M. Hansen håper at pasientene om ti år vil si at sykehusene er blitt enda bedre. Og at de ulike datasystemene på tvers av sykehusregioner, mellom kommune og sykehus og mellom sykehjem–lege– sykehus vil snakke sammen. > Fagbladet 8/2015 < 33 fbaargang2015 fbseksjonKON