PASIENTDATA: Sykepleierne Kjetil Fenne og Merete Hefte er blant de første som bruker den nye digitale innregistreringen for pasientdata ved Haukeland sykehus i Bergen. GÅR SOM EI KULE – Kule-prosjektet er noe så sjeldent som et datasystem som de sykehusansatte ønsker. Det er faktisk høye forventninger til hva systemet vil hjelpe oss med, forteller intensivsykepleier Thor-Einar Stemland. På lungeavdelingen ved Haukeland sykehus skrev de ansatte tidligere helseinformasjonen på papir. All informasjon skal nå registreres i et elektronisk system kalt Meona. Alle sykehusene i Helse Vest skal etter hvert ta i bruk den elektroniske kurveløsningen som er velprøvd og i drift på en rekke sykehus i KURVER: Slik så de gamle pasientkurvene ut på papir. Nå er de erstattet av digitale data. Tyskland. Prosjektet Kule (kurve- og legemiddelhåndtering) er i en pilotfase der de har tilpasset løsningen til norske forhold. Lungeavdelingen på Haukeland startet pilotperioden i vår. Nå i høst skal to andre avdelinger følge etter. Kule erstatter et hav av papirer og journaler som de sykehusansatte ofte ikke fant tilbake til, eller det var umulig å tyde legens håndskrift. Dessuten brukte ulike leger ulike symboler, kurver eller navn på medisiner. Journalene måtte også skrives om når pasienten skiftet avdeling – en stor jobb. – Gevinsten er ikke nødvendigvis tidsbesparelse, men heller bedre oversikt og færre feil. Før kunne det for eksempel stå at morfin ordineres etter behov, men det var jo ikke greit å vite hva det betydde. Hvor store skulle dosene være, og hvor ofte skulle de gis? spør lungesykepleier Merete Hefte. Nå må klinikerne skrive inn størrelsen på dosen og når den skal gis, noe som gir bedre pasientsikkerhet. 34 < Fagbladet 8/2015 fbaargang2015 fbseksjonKON