BILDEBASE – et kvantesprang i behandlingen Tidligere tok Frank Pfeffer bilder av pasientenes sykdomstilstand med mobiltelefonen sin, lastet dem ned på datamaskinen og sendte dem på e-post til kolleger for å få innspill til diagnostisering og behandling. En høyst illegitim metode. Legene lagret bilder de tok i hyller og skap, på datadisker og minnebrikker. Ulempen var at bildene ikke var tilgjengelig for andre, de tok lang tid å laste opp og var vanskelige å finne igjen. Men nå skal det bli en slutt på dette. Digitalt mediearkiv (DMA) skaper større trygghet for at den relevante informasjonen er tilgjengelig. Diger bildebase Digitalt mediearkiv er en diger bilde- base hvor legene legger inn bilder de tar av pasientene. Bildebasen fanger opp, systematiserer og gjør alle bildene tilgjengelig. Men den avgjørende siste linken, som ikke har fungert tidligere, er å koble bildebasen til pasientjournalene. – Det nye digitale mediearkivet er et kvantesprang i behandlingen, mener overlege Frank Pfeffer. Det var i mai i år at det nye bildesystemet ble tatt i bruk. Først ute var hudavdelingen på Haukeland sykehus. – Når vi ikke har bilder å se på i diagnostiseringen, må vi i stedet beskrive svulster og polypper, og da oppstår lett en feilkilde. Det er trist når pasienter får feil behandling fordi ekspertene ikke får se bilder, sier Pfeffer. Kjapp tilgang på bildene Vurdering av pasientene skjer på multidisiplinært team, med leger fra NYVINNING: Ovelege Frank Pfeffer ved Haukeland sykehus er stolt av den nye digitale bildebasen som gjør at leger på tvers av sykehus kan se på bilder av pasienten samtidig. ulike sykehus og ulike avdelinger. Og her går det unna. Treg opplasting av tunge bilder tar for lang tid. Og først nå, med den nye visningsteknologien, er det mulig fortløpende å vise bilder av pasientene. Bildene er tilgjengelig straks de blir lagt inn i bildebasen. Målet er at alle bilder skal inn i bildebasen innen utgangen av 2016. Fagbladet 8/2015 < 35 fbaargang2015 fbseksjonKON