Rita Rønning taper 800.000 kroner i pensjon etter at storkonsernet Attendo overtok driften av Romsås sykehjem i Oslo. Rita Rønning taper 800.000 kroner i pensjon etter at storkonsernet Attendo overtok driften av Romsås sykehjem i Oslo. Foto: Yngvil Mortensen Mister hundretusener Tekst: YNGVIL MORTENSEN og STIG H. CHRISTENSEN H H jelpepleier Rita Rønning (56) lurer på hvordan hun skal unngå kjempetapet. Verken hun eller kollegene hadde noe de skulle ha sagt da det borgerlige flertallet i Oslo bestemte seg for å sette arbeidsplassen deres ut på anbud. De har overført driften til det svenske omsorgskonsernet Attendo, som er eid av et oppkjøpsfond. De ansatte over 55 år har mest å tape, og på Romsås sy kehjem er det 25 ansatte mellom 55 og 62 år, ifølge Fag forbundets tillitsvalgte. –Jeg har overhodet ikke bedt om å få jobbe under disse forutsetningene. Det er urettferdig. Jeg har vært så mange år i denne jobben – 32 år. Jeg hatt en alvorlig kreftsykdom to ganger. Det har vært så mye usikkerhet. Og så kommer dette. Nå har jeg mistet muligheten til å gå av tidligere, slappe av og ha det godt, sier Rita Rønning. Dette ville hun fått som kommunalt ansatt: Hvis Oslo kommune hadde fortsatt å drive sykehjemmet, ville Rita Rønning hatt nær full pensjon med 30 år i full stilling som hjelpepleier når hun fyller 65 år. Hun ville til sammen fått utbetalt 70 prosent av sluttlønna i pensjon. Ut fra dagens kroneverdi er det nesten 300.000 kroner i året. 46 < Fagbladet 8/2015 fbaargang2015 fbseksjonKON