Kontakt Oss! tips@fagforbundet.no Fagbladet, postboks 7003 St.Olavs plass, 0130 Oslo Medlem nr. 1600 Fagforbundet Asker rundet 1600 medlemmer i april, og i den anledning oppsøkte vi medlemmet på arbeidsplassen med kake og gratulasjoner. Sunniva M. Ervik er miljøterapeut og jobber ved Askervangen bolig, her sammen med nestleder Heidi Johnsen. Tekst: Heidi Johnsen Veteranopphold på Sørmarka Vi følte både nærhet og tilstedeværelse da Alt som tenkes kan, var lagt til rette for at Kjell Edvard Fiksdal åpnet veterantreffet med vi skulle ha gode dager. Mohammed, Astrid, å gi oss en enestående orientering om Sør-Mosa og Torill passet godt på oss og var markas historie. Turen på Haldenvassdraget gode bindeledd under hele oppholdet. foregikk i strålende solskinn, og vi fikk se Jeg anbefaler sterkt andre om å søke fiskeørn på reir, et flott skue! veteranopphold på Sørmarka ved neste Vi besøkte Fagforbundet sentralt, og der samling. Vi er stolte av at Fagforbundet gir innledet Jan Tore Strandås om den politiske oss denne unike muligheten til å treffe andre situasjonen. Vi fikk med oss sterke tanker og tillitsvalgte fra hele landet i sosiale og hyggegode råd som vi bør dele med andre i valg-lige former. kampen. Tekst: Olaf Mathiassen LEFSEBAKERE: Kenneth Nordbø, Inger Oaland Sjursen og LÆRENEM: Solveig Ulriksen i Henny Elise Skjæveland. dyp konsentrasjon Populært kurs i lefsebaking Fagforbundet Sandnes arrangerte lefsebakerkurs for sine medlemmer i april. Vi var så heldige at vi fikk låne skolekjøkkenet på Bogafjell skole. Kurset hadde svært begrenset med plasser, og var fulltegnet på mindre enn to dager. Det er allerede planlagt nye kurs, og medlemmer er satt på venteliste. Tekst: Nina Tveit Fagforbundet Ibestad tok initiativ til at Per Anders Nordengen ble invitert til å innlede om «Det gode liv på jobb» som en kick off til kommunens prosjekt «medarbeiderskap». Deltakerne fikk høre en inspirerende foredragsholder som blant annet tok for seg motivasjon, kommunikasjon, endringsmestring og arbeidsglede. Arrangementet ble holdt i samarbeid med andre organisasjoner og Ibestad kommune, og var åpent for alle. Tekst og foto: Beate Kiil Karlsen Detgodelivpåjobb Fagbladet 8/2015 < 59 fbaargang2015 fbseksjonKON