DETTE GJØR VERNEOMBUDET • Skal ivareta de ansattes interesser i saker som angår arbeidsmiljøet. • de ansatte får nødvendig instruksjon, øvelse og opplæring. • Skal varsle ledelse og dem som er utsatt for fare hvis de oppdager • arbeidet er tilrettelagt slik at arbeidstakerne kan utføre arbeidet på noe som kan medføre ulykkes- eller helsefare. en helse- og sikkerhetsmessig forsvarlig måte. • Skal særlig følge med på at: • meldinger om arbeidsulykker blir sendt. • maskiner, tekniske innretninger, kjemiske stoffer og arbeidsprosesser • Velges blant arbeidstakere, og alle ansatte har stemmerett. ikke utsetter arbeidstakerne for fare. • I en virksomhet med flere verneombud skal det være et hovedverne• verneinnretninger og personlig verneutstyr er på plass. ombud som samordner arbeidet. FELLES INNSATS: - Dette er ikke en jobb du gjør alene, sier Kari Synnøve Tveit fra Kvinnherad. Hun har fått pris som «Årets verneombud », men vil heller snakke om det gode fellesskapet på Omvikdalen oppvekstsenter enn om sin egen innsats som verneombud. Fagbladet 8/2015 < 5 fbaargang2015 fbseksjonSAM