Foto: Scanpix PÅ FLUKT: Tusenvis av syriske flyktninger strømmer fortsatt inn i Europa. Mange av dem vil til Skandinavia, inkludert Norge. colourbox.com Støtte til fl yktninger Fagforbundet Søndre Land var blant de første til å støtte Norsk Folkehjelps arbeid for flyktninger som kommer i et stort antall til Europa fra blant annet Syria i disse dager. De bevilget 10.000 kroner, og retter en sterk oppfordring til fagforeningskamerater landet over til å gi etter evne. –Vær et medmenneske Frp-ere sier nei Ni av ti lokalpolitikere fra Fremskrittspartiet mener deres egen kommune ikke har kapasitet til å ta imot flere flyktninger. Politikere fra alle andre partier sier de kan ta imot flere, skriver Nationen. – Vi oppfordrer folk til å stille opp som faddere og ler Svend Morten Voldsrud, leder av Fagforbundet i guider i lokalsamfunnet. Vær et medmenneske for Oppland. for yrkesfag mennesker i en vanskelig situasjon, sier Mette Nord, Støtte kan gis til kontonummer 9001.08.76000 eller Full fart i valginnspurten De to siste ukene før valget kjørte tillitsvalgte fra Fagforbundet rundt i 19 bobiler for å oppfordre medlemmer og andre til å stemme rødgrønt. I Ski delte gjengen fra Fag forbundet ut sjokolademuffins, antibac, nøkkelhalsbånd og valgmateriell til forbipasserende, med en oppfordring om å bruke stemmeretten. På bildet: (f.v.) fylkesleder i Akershus, Jorunn Iversen, nestleder Bente Stokker og leder i Seksjon kirke, kultur og oppvekst, Morten Lindhard. Foto: Knut A. Nygaard Fagforbundets leder, Mette Nord, stiller seg bak LOs oppfordring om å samle inn tre millioner kroner til flyktningene fra Syria. Nylig gikk LO-leder Gerd Kristiansen ut med en appell til hele fagbevegelsen om å engasjere seg sterkt for fl yktningene. På siste landsstyremøte bevilget Fagforbundet 200.000 kroner til aksjonen. Fagforbundet vil også låne ut egne ansatte til organisering gjennom Facebook- gruppa Refugees Welcome to Norway. – Fagbevegelsen viser nok en gang at de stiller opp i krisetider. Deres politiske og økonomiske støtte er uvurderlig for at vi skal kunne hjelpe folk på flukt både i Syria og her, sier Tørres. Vekker sterke følelser Fagforbundet Oppland var tidlig ute og banket gjennom en ekstraordinær bevilgning på 10.000 kroner. Vedtaket kom etter at foreningen Fagforbundet Søndre land ga 10.000 kroner. – Bildene som har rullet over skjermen har skapt sterke følelser og engasjert medlemmene våre, fortel- Utfordringer leder av Fagforbundet. ved å sende en SMS med «flukt» til 2160 (200 kr.). En rekke andre LO-forbund har gitt rause donasjo-LO har selv gitt denne innsamlingskontoen en «flying ner til aksjonen, og generalsekretær Liv Tørres i Norsk start» ved å sette inn 100.000 kroner. Folkehjelp setter stor pris på støtten. Tekst: VEGARD VELLE og STIG H. CHRISTENSEN – Vi sliter med å utvikle gode fagutdanninger innenfor de store områdene privat tjenesteyting og helse og omsorg. To av tre helsefagelever velger studiespesialisering, og frafallet er stort, sa LO-sekretær Renee Rasmussen under utdanningskonferansen på Sørmarka nylig. – Vi må bort fra at yrkesfag er noe som tilbys dem som har dårlige karakterer. Vi må heve yrkes fagenes status; det er framtidas utdanning. Fagbladet 8/2015 < 9 fbaargang2015 fbseksjonSAM