«For å sikre maksimal profitt, må renholderne løpe stadig fortere og gjøre stadig mer på stadig kortere tid.» Side 38 Stein Guldbrandsen Samferdsel og teknisk Lønnsomt • å unngå anbud Kommuner som utfører tjenester i egeneregi, sparer millionbeløp. Det viser en rapprt fra DeFacto som ble lagt fram i august. Side 28 Trim og kosthold blir • kommunalt ansvar Kommunene Fet og Sørum på Romerike har kommet langt med sine folkehelseplaner, som viser hvordan innbyggernes helse og kosthold kan følges opp. Side 30 Fra offentlig • Kjemper mot privatisering Jan-Olav Helmo er klubbleder ved landets største gjenvinningsanlegg for avfall, Klemetsrudanlegget i Oslo. I sommer ble anlegget omdannet til aksjeselskap. Helmo frykter det er første steg på veien til privat drift av avfallsgjenvinning. Side 33 Foto: Werner Juvik til privat drift FOKUS: Ifølge Thomas Piketty er privatisering av offentlige tjenester en av årsakene til at forskjellene mellom fattig og rik øker, skriver Fanny Voldnes, leder i Fagforbundets samfunnsøkonomiske avdeling. Side 36 Fagbladet 8/2015 < 27 fbaargang2015 fbseksjonSAM