SAMFERDSEL OG TEKNISK Hudplager skal forebygges NHO Service, NHO Handel og medlemsbedrifter har gått sammen om prosjektet «Sunne hender – ditt viktigste arbeids redskap». Prosjektet kom i gang i kjølvannet av en urovekkende Stami-rapport, og skal gi økt kunnskap og endre holdninger til å bruke beskyttelsesutstyr i arbeidslivet. Rapporten fra Stami viser at tre prosent av alle yrkesaktive opplever å ha arbeids relaterte hud plager. Dette tilsvarer rundt 70.000 personer. Blant frisører og ansatte i hotell- og restaurantnæringen oppgir hele 79 prosent av dem med hud plager at problemene helt eller delvis skyldes jobben. Resultatene er tilsvarende som i liknende undersøkelser i regi av blant annet Fagforbundets prosjekt «Grønn frisør». OT BESKYTTELSE: Titusenvis har arbeidsrelaterte hudplager. Mange kan unngås med enkle tiltak. Sparer mye med egne ansatteNå er det dokumentert. Det er millioner å spare på å satse på egne ansatte, framfor å sette tjenester ut på anbud. På Bømlo jobbes det nå med å få renholdet tilbake i egenregi. Bømlo er en av tre kommuner som De Facto har gransket forut for rapporten om økonomiske effekter av samarbeid mellom ansatte, administrasjon og politisk ledelse i kommunene. Konklusjonen er at Bømlo, Songdalen og Lunner kommuner sparer mellom 15 og 20 millioner kroner hver på å utvikle samarbeid mellom alle tre parter i kommunen framfor å sette tjenestene ut på anbud. Vil bli bedre I Bømlo kommune er renholdet satt ut på anbud. Det har vært luftet å konkurranseutsette flere tjenester. Nå har ordfører Odd Harald Hovland (Ap) fått sterke argumenter for å gå motsatt vei. – I år gikk vi til valg på å rekommunalisere renholdet. Denne rapporten styrker våre argumenter og viser at vi kan spare penger på å gjøre det, konstaterer Odd Harald Hovland. Den siste perioden har Arbeiderpartiet hatt ordføreren i samarbeid med KrF og Venstre etter en lang periode med Høyre-styre. – Jeg håper rapporten kan bidra til at også partier som ønsker konkurranseutsetting, ser at drift i egenregi kan være mer lønnsomt, kommenterer Hovland. Sparer millioner – Vi har sett på hvilke økonomiske effekter som kan dokumenteres når kommuner satser på egne ansatte, forteller Roar Eilertsen i De Facto. Han mener helt klart at rapporten dokumenterer at samarbeid lønner seg, og det i en størrelsesorden som tilsvarer innsparingen som det er hevdet at man kan oppnå ved å sette tjenester ut på anbud til private bedrifter med lavere lønns- og pensjonskostnader. De Facto har studert utvikling i sykefravær, uttak av AFP, turnover i staben, kostnader ved heltid– deltid, konsulentbruk og anbudskostnader i de tre kommunene. Dette sparte kommunene på samarbeid mellom ansatte, administrasjon og politisk ledelse: LUNNER: 18 millioner kroner, som er 3 prosent av budsjettet. SONGDALEN: 15,6 millioner kroner, som er 3,4 prosent av budsjettet. BØMLO: 17 millioner kroner, som er 2,1 prosent av budsjettet. Tekst og foto: OLA TØMMERÅS SPARER PÅ EGENREGI: Det kan spares flere millioner kroner når tjenester driftes i egenregi, viser De Factorapporten. Bildet er fra Flekkefjord kommune, der renholderne klarte å snu politikernes anbudstenkning for noen år siden. 28 < Fagbladet 8/2015 fbaargang2015 fbseksjonSAM