Mens Oslo lå sommerstille, ble hovedstadens gjenvinningsanlegg for avfall omgjort til aksjeselskap. Det opprører ansatte, opposisjon og miljøpolitikere. OFFENTLIG ANSVAR: Klubbleder Jan-Olav Helmo mener byråden fjerner seg fra avfallsgjenvinning som et offentlig ansvar. Mens Oslo lå sommerstille, ble hovedstadens gjenvinningsanlegg for avfall omgjort til aksjeselskap. Det opprører ansatte, opposisjon og miljøpolitikere. OFFENTLIG ANSVAR: Klubbleder Jan-Olav Helmo mener byråden fjerner seg fra avfallsgjenvinning som et offentlig ansvar. FRYKTER at Oslo-avfall blir privat business K K lemetsrudanlegget sør i Oslo er landets største anlegg for avfallsgjenvinning, med en kapasitet på 320.000 tonn avfall årlig. Anlegget bidrar med 82 millioner kroner til kommunekassa hvert år. 22. juni ble anlegget skilt ut fra kommunens renovasjonsetat og omdannet til et eget aksjeselskap. Ansatte frykter at det er første skritt mot salg og konkurranseutsetting. Det begynte i fjor sommer. Da ga bystyret i Oslo byråden Tekst: OLA TØMMERÅS Foto: WERNER JUVIK fullmakt til å omdanne hele eller deler av Energi- og gjen vinningsetaten EGE til aksjeselskap. Det er denne fullmakten byråd Hallstein Bjercke (V) brukte i sommer. – Vi frykter at Klemetsrudanlegget AS blir solgt, og vi har fått signaler om at det ønskes gjort innen et år, sier klubbleder Jan-Olav Helmo. Han mener fullmakten bystyret ga, kan sammenlignes med om stortingsflertallet hadde gitt regjeringen fullmakt til å selge hele eller deler av virksomheten i Nordsjøen. – Det er selve seddelpressa i kommunen flertallet av politikerne gir fra seg kontrollen over, sier en opprørt klubbleder. < Fagbladet 8/2015 < 33 fbaargang2015 fbseksjonSAM