LANDETS STØRSTE: 49 ansatte ble overført til det nye aksjeselskapet. De drifter landets største gjenvinningsanlegg for avfall. Tekst: OLA TØMMERÅS Foto: WERNER JUVIK – Et billig påskudd Helmo mener det er et billig påskudd å vise til kravet om å skille mellom næringsvirksomhet og lovpålagte offentlige oppgaver når virksomheten omdannes til aksjeselskap. – Det er ikke vanskelig å skille næringsavfall og avfall fra husholdningene, hevder han, og mener det er unødvendig å gjøre aksjeselskap av virksomheten på grunn av dette. Det offentlige har en klar plikt til å håndtere avfallet som produseres fra byens innbyggere. Å gjøre om virksomheten til aksjeselskap er ansvarsfraskrivelse, sier Helmo. Oslo er en av byene i verden med raskest økende befolkning. I dag har anlegget ifølge Hellemoe overkapasitet som tilbys i det kommersielle markedet, men anlegget er bygget for framtida. – Det politikerne gjør nå, er å gi slipp på plikten de har til beredskap for avfallshåndtering, mener Helmo. – Dette er et spørsmål om politisk vilje. Å organisere avfallshåndtering slik at kommunen ikke anklages for kryssubsidiering, er fullt mulig. Vi ser flere kommuner som klarer det fint, sier SST-leder Stein Guldbrandsen. – Det fins ikke noen rasjonelle grunner til at det skal være lettere å skille mellom husholdnings- og næringsavfall i et aksjeselskap enn i en etat, mener han. På vei til privatisering Opposisjonen deler de ansattes bekymring for at dette er første skritt på vei mot privatisering av avfallsgjenvinning. – Erfaringene tilsier at salg vil bli foreslått, sier Raymond Johansen (Ap). – Arbeiderpartiet var imot å gi fullmakt til byråden for å gjennomføre en slik omdannelse da dette ble vedtatt i fjor. Avfallshåndtering er et viktig virkemiddel i miljø34 < Fagbladet 8/2015 fbaargang2015 fbseksjonSAM