FOKUS Fanny Voldnes Leder samfunnsøkonomisk avdeling i Fagforbundet. Er det likegyldig om det er offentlige eller private aktører som utfører velferdstjenestene våre? Velferd eller profitt? Solberg-regjeringen har satt seg ikke, siden slik informasjon ikke er penger flyttes gjennom selskaper i som mål å omstille Norge gjentilgjengelig. Men vi kjenner noen kompliserte selskapsstrukturer, ofte nom ulike reformer. Nå skal Norge sammenhenger. også internasjonalt, opp til eierne. endres gjennom kommunereform, Bare utbytte og konsernbidrag er skattereform og produktivitets-Det er et faktum at formueoppsynlige flyttinger. reform. Fordi regjeringen i utgangsbyggingen til eierne av Norlandia I tillegg flyttes penger som er punktet mener at offentlige tjenester skjedde samtidig med at tidligere usynlig for offentligheten gjennom skiller seg lite fra andre tjenester, hudlege Ole Fyrand fikk så dårlig internprising av kjøpte tjenester, er det grunn til å rope varsko. behandling ved Madserudhjemmet avvikling, sammenslåing og salg av Med konkurranse som mantra i Oslo at familien hentet ham hjem. selskaper i tillegg til lån og låneser det ut til at fellesnevneren for Begrunnelsen fra ledelsen var dårlig renter innad i konsernet. Hvor de reformene er å overlate flere av de økonomi. Madserudhjemmet drives endelige inntektene og kostnadene tradisjonelle offentlige oppgavene av selskapet Norlandia Care Norge ender opp, reguleres i regnskaps- og til kommersielle aktører. AS i Norlandia-konsernet på oppselskapsretten og skatteretten. Her Det er godt kjent hva som er drag for Oslo kommune. har en stor konsulentbransje av resultatet når offentlige velferdsoppgaver blir gjort til varer i et marked, nå senest kommer det godt fram i «Fordi regjeringen i utgangspunktet mener Linn Hernings bok «Velferdsprofitørene ». at offentlige tjenester skiller seg lite fra andre tjenester, er det grunn til å rope varsko.» Også gjennom mange avisoppslag har vi sett hvordan private aktører En annen sammenheng er at forretningsadvokater og revisorer de siste årene har tjent seg rike på ansatte i Norlandia Care Norge vokst fram for å ivareta eiernes offentlige penger. Dagens Næringshar dårligere lønnsbetingelser og interesser. liv påviste i november i fjor at de dårligere pensjon enn ansatte i fire eierne av Norlandia har blitt kommunen, som drev sykehjemmet Det minner derfor om bukken og milliardærer på drift av barnehager, tidligere. havresekken at myndighetene har sykehotell og sykehjem. Fra skatteoverlatt til Norsk Regnskapsstiftelse, listene kan vi lese at de har økt sin Dette viser hvordan kutt i kostsom er privat, å utforme dagens nettoformue fra 112 til 326 millioner nader knyttet til kvalitet på tjenesregnskapsregler når dette åpenbart bare i perioden fra 2011 til 2013. ten og ansattes lønn og pensjon biburde vært en offentlig oppgave. Det Det er grunn til å tro at fomuen drar til å «frigjøre» offentlige midler er også underlig at myndighetene kommer fra skattefinansierte til eierne. Det neste er at pengene så langt har vært skeptisk til såkalt tjenester. Akkurat hvor mye vet vi må tilflyte eierne. Det skjer ved at «Utvidet land-for-land-rapporte 36 < Fagbladet 8/2015 fbaargang2015 fbseksjonSAM