– LØNNA BLIR DÅRLIGERE – Lønnsutviklingen er mye dårligere for ansatte i sykehjem overtatt av kommersielle selskap enn for sykehjemmene som kommunen driver, sier tillitsvalgt Rita Helene Blyberg. Attendo er medlem i NHO Service som har forhandlet fram Pleie- og omsorgsoverenskomsten med Fagforbundet. Ifølge Blyberg er grunnlønna for fast ansatte den samme som i Oslo kommune, men tilleggene for kvelder, netter og høytider er mye lavere i tariffavtalen med NHO Service. – Mister du mye i tillegg, merker du det på lønna. For en hjelpepleier kan det bety inntil 60.000 kroner mindre i året, sier Blyberg. Tillitsvalgt Rita Helene Blyberg. – LØNNA BLIR DÅRLIGERE – Lønnsutviklingen er mye dårligere for ansatte i sykehjem overtatt av kommersielle selskap enn for sykehjemmene som kommunen driver, sier tillitsvalgt Rita Helene Blyberg. Attendo er medlem i NHO Service som har forhandlet fram Pleie- og omsorgsoverenskomsten med Fagforbundet. Ifølge Blyberg er grunnlønna for fast ansatte den samme som i Oslo kommune, men tilleggene for kvelder, netter og høytider er mye lavere i tariffavtalen med NHO Service. – Mister du mye i tillegg, merker du det på lønna. For en hjelpepleier kan det bety inntil 60.000 kroner mindre i året, sier Blyberg. Tillitsvalgt Rita Helene Blyberg. colourbox.com Foto: Tri Nguyen Dinh pensjon kan bli bedre hvis hun beholder helsa og lysten til å jobbe lenge. Hun vil få utbetalt pensjon fra mange år i Oslo kommune, samt rekke å opptjene en god del år i den nye arbeidsgiverens pensjonsordning. Men hun mister fortsatt 40.000 kroner i året i AFP. Steinar Fuglevaag påpeker at Attendo i dag har en uføreordning som er langt dårligere enn Oslo kommunes ordning. – Dersom hun blir helt eller delvis ufør, kan det medføre store økonomiske tap, sier han. Flere slutter på sykehjemmet PROFITERER PÅ ELDREOMSORG: Omsorgskonsernet Fire ansatte slutter på grunn av overdragelsen av drif- OVER 55ÅR? • Pensjonsrettighetene du har opparbeidet i kommunen blir endret i samme øyeblikk din arbeidsplass privatiseres. • Du går fra ytelsesbasert til innskuddspensjon. • Du mister AFP-pensjonen din. • For å få AFP-pensjon, må du ha jobbet sju av de siste ni årene hos arbeidsgiver Foto: Yngvil Mortensen Attendo overtar driften av Romsås sykehjem. Attendo er ten til Attendo, ifølge Rita Helene Blyberg, tillitsvalgt med privat AFP-ordning. • Det rammer alle som er eid av et oppkjøpsfond. for Fagforbundet på Romsås sykehjem. De går til andre jobber i offentlig sektor eller går av med pensjon. 55 år eller mer. Da Attendo overtok Romsås sykehjem 1. september, –Det er ikke lett å finne 100 prosent fast stilling som ble Rita Rønning og hennes kolleger meldt ut av den hjelpepleier i kommunale sykehjem. Kanskje flere kommunale pensjonskassa. ville sluttet hvis det var det, sier Blyberg. • Særaldersgrensene på 65 år, som blant annet hjelpepleiere, hjemme- Pensjonsekspert i Fagforbundet, Steinar Fuglevaag, har tatt for seg fakta om Rønnings lønn og ansiennitet, hjelpere og renholdere har, Leter etter ny jobb blir borte. og beregnet utfallet. Det blir veldig annerledes med et kommersielt omsorgsselskap som arbeidsgiver. Slik blir det med Attendo: • Ansatte over 55 år som må skifte fra offentlig til privat arbeidsgiver, mister retten til privat avtalefestet pensjon (AFP). • AFP er etablert for at folk med tøffe yrker – «sliterne» – skal kunne gå tidlig av med pensjon – ved 62 år. •For å få privat AFP-pensjon, må du ha jobbet sju av de siste ni årene hos arbeidsgiver med privat AFPordning. •Rita Rønning vil dermed hvert år tape anslagsvis 40.000 kroner i AFP. Med 20 års pensjonisttilværelse lagt til grunn, blir det 800.000 kroner. •Hun mister muligheten til å gå av ved 65 år, som særaldersgrensen gir for eksempel hjelpepleiere, hjemmehjelpere og renholdere rett til. Pensjonsekspert Fuglevaag legger til at Rita Rønnings Rita Rønning spør seg hvilke muligheter hun har. –Det eneste er vel å finne en ny jobb på et kommunalt sykehjem. Vi har fortrinnsrett på ledige stillinger i kommunen, så jeg følger med for å se om det dukker opp noe, sier hun. SLAPP UNNA PÅ ET VIS Oddrun Jensen fyller snart 63 år. Hun har vært hjelpepleier i 30 år, mange av dem på Romsås sykehjem. Hun gikk nylig av med avtalefestet pensjon, men det var ikke det hun hadde ønsket seg. Hun skulle gjerne ha jobbet lenger, og er lei seg over å miste kollegene. Men hun sluttet fordi hun ville fått en mye lavere pensjon hvis hun hadde fortsatt å jobbe til 65 år, særaldersgrensen for hjelpepleiere. – Hvis ikke sykehjemmet hadde blitt privatisert, ville jeg jobbet her lenger. Jeg er skuffet. Jeg har trivdes veldig godt, sier hun. Fagbladet 8/2015 < 47 fbaargang2015 fbseksjonSAM