GJESTESKRIBENT Valgene i Norge mandag 14. september 2015 var først og viktigst en tidvis innbitt kamp om flertallet i 19 fylker og 428 kommuner. Men samtidig ble de også et startskudd for den lange valgkampen frem mot stortingsvalget i september 2017. En veldig god og littkrevende generalprøve < Følg Fagbladets faste Selv om borgerlige politikere på sjoner i landsstyret og partiorganisa-som ønsket et regjeringsskifte. Den gjesteskribenter: valgnatten sto i kø for å avdramati-sjonen for øvrig vil nå bli mer samme utfordringen får nå den sere tilbakegangen, ble høstens valg forstyrrende for Siv Jensen de neste blåblå regjeringen frem mot stor- Hans Olav en skuffelse som ikke lot seg bort -to årene – med mindre menings-tingsvalget om to år. Lahlum forklare for regjeringspartiene og målingene mot formodning veldig Tross enkelte lyspunkter, ble altså Historiker og forfatter, deres støttepartier. Tross partileder snart tar seg opp. kommunestyre- og fylkestingsval SV-politiker, kommen- Hareides gode debatt prestasjoner gene i 2015 et alvorlig skremme tator og debattant. fikk KrF en ny liten tilbakegang, og Mens gjenvalg har vært hoved-skudd for de borgerlige. De rød- Ingeborg 5,4 prosent er partiets svakeste valg regelen i alle de største byene på grønne hadde alt i alt en langt mer Gjærum i etterkrigstiden. 2000-tallet, har det ved stortingsvalg inspirerende valgnatt. SV fikk ikke Miljøverner og Venstre har tidligere vært mye vært svært vanskelig å oppnå gode fremgangen de håpet på, men nådde student. lavere enn 5 prosent, men tilbake-valgresultater fra posisjon. Forrige igjen 4 prosent og unngikk et videre gangen – sammenlignet med både gang Høyre gikk frem ved et fall – tross intensivert konkurranse Mohammed 2011 og 2013 – kom likevel som en stortingsvalg mens de satt i regje-på rødgrønn side. Trygve Slagsvold Omer skuffelse etter til dels svært lovende ring, var illustrerende nok i 1894. Vedum kunne smile for en klar Journalist og fotograf meningsmålinger. Erna Solberg og Årets kommunestyre- og fylkestings-fremgang og 8 prosent for Sp. Jonas fra Gaza. Høyre kunne forsvare seg med at valg demonstrerte bortenfor rimelig Gahr Støre kom tilbake etter en 23,5 prosent i et historisk perspek- Hannah tiv fortsatt var et bra resultat. Det Wozene Kvam «Stortingsvalget i 2017 blir trolig et Kultur- og nærmiljø-var likevel en tilbakegang på 3,3 leder, artist, skribent prosent sammenlignet med forrige nå eller aldri for Jonas Gahr Støre og slam-poet. stortingsvalg og på 4,1 prosent sammenlignet med forrige lokal-som statsministerkandidat.» valg. Viktige maktposisjoner gikk tapt i flere av de store byene. tvil at Erna Solberg og hennes skuffende første debatt og fikk også FrP falt under sin symboltunge regjeringsmannskap har en lang vei en meget god start på sin karriere smertegrense på 10 prosent ved å gå til gjenvalg i 2017. som partileder da Ap plusset noen kommunevalget, og holdt seg så vidt Samlet oppslutning om de fire tideler på det rekordsterke resultatet over den i fylkestingsvalget. Parti-borgerlige partiene falt fra tilsyne-fra 2011. Vips, så var Ap, SV og Sp leder Siv Jensen har fortsatt ingen latende trygge 54 prosent i 2013 til igjen større enn de fire borgerlige reell utfordrer i eget parti, men de langt mer usikre 44 prosent i 2015. partiene. gamle motsetningene til Oslo FrPs For den rødgrønne regjeringen ble førstekandidat Carl I. Hagen og det i perioden 2011–13 et betydelig Rosenrøde er utsiktene frem mot hans støttespillere ble igjen iøyne-tilleggsproblem at nesten alle de 2017 likevel ikke for Ap og deres fallende. Allerede synlige frustra-store byene ble ledet av politikere støttespillere. Faren for at SV kan 56 < Fagbladet 8/2015 fbaargang2015 fbseksjonSAM