Foto: Scanpix Foto: Scanpix falle under sperregrensen, og dermed miste fem eller seks potensielt avgjørende stortingsmandater, er åpenbart fortsatt stor. I tillegg bekreftet valgresultatet at Miljøpartiet De Grønne er blitt en stor og noe uberegnelig faktor i regnestykkene. En klar fremgang for MDG var ventet, men 5 prosent var i overkant av de fleste forståsegpåeres spådommer. Sjansene for at MDG i 2017 passerer sperregrensen og får inn en gruppe på mellom sju og tolv stortingsrepresentanter, er etter dette store. I mellomtiden får MDG et sterkere press på seg til å ta stilling til om de foretrekker samarbeid med borgerlige eller rødgrønne partier – og til å oppfylle forventningene i de mange kommunene og fylkestingene de nå kommer i posisjon. Samtidig må Støre og Ap ta inn over seg en overhengende fare/mulighet for at MDG etter valget i 2017 kan sitte på vippen også i Stortinget. Utenkelig er det heller ikke at en eller to represen tanter fra Rødt kan havne der, etter klar fremgang i Oslo og et knallresultat i Tromsø. Rødts fremgang er her og nå nok en større utfordring for SV enn for Ap. Men MdGs fremgang innebærer en politisk utfordring for Støre, som vil møte sterk intern motstand i blant annet deler av fagbevegelsen hvis han forsøker å komme de grønnes svært radikale miljøkrav i møte. Også skattepolitikken er blitt et åpenbart dilemma. At valget tidvis lignet en folkeavstemning om eiendomsskatt holdt på å koste Ap dyrt i hovedstaden, og gjorde det flere andre steder. FrP fikk uventet dårlig uttelling for forsøket på å spille ut sitt gamle klippekort, innvandringskortet, mot bølgen av flyktninger fra borgerkrigen i Syria. Men den sterke og brede mobiliseringsbølgen for flyktningene innebærer også en utfordring for Aps fortsatt ganske restriktive asylpolitikk. Valgkampduellene demonstrerte dessuten at statsminister Erna Solberg fortsatt er i fremgang som debattant, og nå er fullt på høyde med Støre der. Stortingsvalget i 2017 blir trolig et nå eller aldri for Jonas Gahr Støre som statsministerkandidat. I det store spillet om regjeringsmakten i 2017 har han og Ap nå bygget seg opp det vi på sjakkterminologi kaller en klar fordel. Det gjenstår fortsatt mye arbeid for å vinne et flertall i stortingsvalget, men alt i alt ble kommunestyre- og fylkestingsvalgene i 2015 en veldig god og samtidig litt krevende generalprøve for Støre og Ap. Fagbladet 8/2015 < 57 fbaargang2015 fbseksjonSAM