KRYSSORD Hermod © 501 12-2014 For Norsk elv Hav Melodi Haste Kubus Streben Knippe Illu- sjon Spotte Slik Ende Gutte navn Støl Berømmelse Tone Laste Artik- kel Grep Fyr Belær- ing Tine Bare Ofre Land An- spore Akseptabel Skur Delikatesse Ut- slette Nese Rappe Gutte navn Av- levere RegnLegemsdel Ork 2000 Nynorsk pron. Pike navn Låt For- dring Sinn Hast Tittel Tabu Kirkesang Hoppe Belegg KjørOrdner Hyl Fisk Kompakt Spott Hat Pike navn Land Jordart Plante KammeOver- rekke Tigget Nynorsk pron. Ligge Hovedstad I tu Spørre Pike navn Pike navn Bildel Gutte navn Spiss Anspore Sorg Løsningen på kryssord nr. 8 må være hos oss innen 15. oktober! Merk konvolutten med «kryssord nr. 8» og send den til: Fagbladet, Postboks 7003 St. Olavs plass, 0130 Oslo OBS! Legg ikke annet enn kryssordet i konvolutten. NAVN ADRESSE POSTNR./STED NÅR MOTTOK DU BLADET? Vinnereav kryssord nr. 5 NT YTT ÅR K ROP RØVER MEI S MARI KEISER ANN FRED TAU NN EYN I NN GI MM NOEN D MENI NG OS UTBE REIS GENI AL KI LE LUS T ANSLAG DI NA T LY S FETT VAG UNNATAK NEVØ ERTE HARE T OK TARA I NEDAD NESE T I SENDE TE BEI T HENNE E REEL Ø NETT REGNE UT REI R G VE Vi har trukket tre vinnere som hver får 10 flaxlodd: Jørn Berge 1087 Oslo Terje Nessemo 7660 Vuku Linda Bekkevik 4521 Lindesnes 60