2 < Fagbladet 9/2015 20 50 34 36 40 Tema Omstillingsdyktig Etter 37 år i barnehage ble hjerneskadde Karin rammet av kommunens sparekniv. De andre ansatte fi kk ny barnehagejobb, mens 60-årige Karin måtte bytte bransje. Men hun klager ikke. Oversvømmelser og overforbruk – Vi har ikke avløpssystem som er dimensjonert for å ta unna de ekstreme regnskyllene, men større rør er ikke nok. Også publikum må tenke mer over vannforbruket sitt, mener driftstekniker Glenn Ytterdahl. 30 4 Brillefi nt på Jæren 10 TEMA: Kartlegging i barnehagene 16 Alle tjener på godt samarbeid 20 PORTRETTET: Karin Albrigtsen 27–42 HELSE OG SOSIAL 44 FOTOREPORTASJEN: Risens urkraft 50 Eksterne regnskyll har blitt normalt 54 Utdanning som vei ut av fattigdommen FASTE SPALTER 6 Aktuelt 6 Mette mener 24 Bare spør 28 Seksjonsaktuelt 40 FOKUS: Syke eldre trenger god munnhelse 42 Seksjonslederen 57 Debatt 60 GJESTESKRIBENT: Ingeborg Gjærum 62 Oss 64 Kryssord 66 ETTER JOBB: Sauer på si Løfter drømmer opp på scenen På Vestnes kulturskole har elevene med spesielle hjelpebehov sin egen skolerevy. Grundig kartlegging av den enkelte er basis for å lykkes, sier aktivitetsleder og lærer i kulturskolen Mette Mjelve, som starter revyarbeidet med å spørre: Hva er din innerste drøm? Haukeland sykehus har sitt eget vikarbyrå Det er mange penger å spare på å ha egne ansatte framfor dyre vikarer, konkluderer rapport. Der Bergen kommune hyrer inn vikarer, satser Haukeland sykehus på egen vikarpool. Miljøarbeid er hverdagskost Resepten på det gode livet i Tana er aktivitet i frisk luft, enten på elva eller på fjellet. De ansatte kan også kose seg når en urolig bruker faller til ro i vante omgivelser. Hjelp må til Vårt mål bør være at alle pleietrengende eldre skal ha nødvendig hjelp til å opprettholde en god munnhelse, mener fokusforfatter Kirsten Solemdal. 10 INNHOLD ISSN 0809-9251 Foto: Kathrine Geard Foto: Werner Juvik Foto: Werner Juvik Foto: Sidsel Hjelme STRID OM MÅLING AV BARN Kartlegging av alle treåringer har ført til sinne og frustrasjon blant barnehagelærere, som mener det tar for mye tid og er unødvendig. For kommunes del handler det om at alle barn skal kunne norsk før de begynner på skolen. fbaargang2015 fbseksjonHEL