HVA DEKKER FORSIKRINGEN? Har du avtale om kollektiv hjem-forsikring gjennom LO-favør, kan du melde skaden til forsikringsssel- skapet. Egenandelen for slike skader er 3000 kroner. Kilde: LO Favør HVA DEKKER FORSIKRINGEN? Har du avtale om kollektiv hjem-forsikring gjennom LO-favør, kan du melde skaden til forsikringsssel- skapet. Egenandelen for slike skader er 3000 kroner. Kilde: LO Favør 1. september i år ble «brillesaken» fremmet for partssammensatt utvalg i Hå. Her ble det vedtatt en erstatningsordning for nødvendige lese- og arbeidsbriller for alle kommunens ansatte. De får nå dekket ødelagte brilleglass fullt ut, mens reparasjon eller ny brilleinnfatning dekkes med inntil 2000 kroner. Hvor skal pengene tas fra? Både Anna og Ingrid Sofie berømmer Fagforbundet for å ha stått på slik at de ansatte i Hå kommune nå slipper å sitte igjen med regningen når brillene blir ødelagt i arbeidstida. – Det er kjempefint at vi har fått en løsning på dette i Hå. Men mange andre steder i landet har de fortsatt det samme problemet, påpeker de. Fagforbundets tillitsvalgte er også fornøyd med en «løst» sak. Samtidig har et nytt problem oppstått: Hvor skal pengene til erstatningen tas fra? – Kommunen har ingen egen budsjettpost for dette, så per i dag, må pengene tas fra enhetenes ordinære budsjett. Hvis en ansatt får ødelagt briller til 50.000, går dette direkte ut fra barnehagens budsjett. Vi må få til en ordning der vi sikrer oss at den nye erstatningsordningen ikke går ut over kvaliteten på tjenestene, sier Steven Karlsson. REDDET AV SUPERLIM: Anna Kulbat fikk brillene ødelagt på jobb i barnehagen. Optikeren ville ikke reparere dem, så Anna fikset det selv med superlim. Fagbladet 9/2015 < 5 fbaargang2015 fbseksjonHEL