AKTUELT – Norske penger bidrar til israelsk okkupasjon 21 europeiske land har frarådet sitt næringsliv å ha økonomisk samkvem med bosettingene på okkupert område i Israel. Norge er ikke blant dem. Rapporten Farlige forbindelser II dokumenterer at norske myndigheter, norske selskaper og norske kommuner bidrar til Israels okkupasjon og brudd på folkeretten. Norsk Folkehjelp og Fagforbundet står bak rapporten, og mener norske myndigheter må utarbeide en skriftlig anbefaling om å unngå økonomisk samarbeid med selskaper som støtter ulovlig bosettingsvirksomhet på okkuperte områder. – Feie for egen dør – Dette dreier seg om å feie for egen dør. Vi kan ikke fordømme okkupasjon og brudd på folkeretten og menneskerettighetene samtidig som vi tjener penger på okkupasjonen, sier Fagforbundets leder Mette Nord. Fra 2011 til i fjor økte Statens Pensjonsfond Utland sine investeringer i israelske gjeldspapirer fra 199 millioner til 8 milliarder kroner. I praksis er dette betingelsesløse lån til israelske myndigheter, ifølge rapporten. Tar konsekvensen Noe positivt har også skjedd. Blant annet har Nordea utelukket selskapet Cemex fra sin investeringsportefølje fordi de utvinner ikkefornybare ressurser på okkupert område, og i sommer gjorde KLP det samme. Barnehage er business Nesten 1400 norske barnehager er drevet av kommersielle selskaper med profitt som motiv, viser en oversikt fra Stortingets utredningsseksjon. De største selskapene hadde en omsetning på over 3,5 milliarder kroner og et overskudd på 164 millioner kroner i årene 2011–2013. NORSKE BÅND: Rapporten Farlige forbindelser II dokumenterer norske økonomiske bånd til den israelske okkupasjonen av palestinske områder. Fra venstre Mette Nord, rapportforfatter Ingvild Skogvold og Liv Tørres. Universitetet i Bergen valgte for to år siden vaktselskapet Nokas framfor G4S på grunn av omdømmerisiko som var knyttet til selskapets bidrag til menneskerettighetsbrudd i Israel og Palestina. Det israelske selskapet SodaStream planlegger å flytte fabrikken sin ut av okkupert område, og det multinasjonale selskapet Veolia har solgt seg ut av Jerusalem Light Rail som betjener bosettingene i Øst-Jerusalem. – Målet vårt med disse rapportene er å styrke arbeidet for å få slutt på alle norske bånd til den israelske okkupasjonen. Og eksemplene på de positive tingene som har skjedd de siste årene viser at opplysningsvirksomhet og press har en virkning, sier Mette Nord og Liv Tørres. Tekst og foto: PER FLAKSTAD «Da jeg så hvilke lønninger det nye blågrønne flertallsstyret ville bevilge seg, var det dråpen som fikk begeret til å renne over.» Ellinor Nilsen (meldte seg ut av Alta Frp) «Klimatiltak er ikke noe som skal gjennomføres et annet sted, til en annen tid, av noen andre.» Lan Marie Nguyen Berg, Miljøpartiet de grønnne Tidspress på jobben En undersøkelse i nesten 50.000 virksomheter – 1500 av dem norske – i 36 europeiske land viser at de nordiske landene ligger på topp i opplevelsen av tidspress på jobben. – Tidspress over tid kan føre til arbeidsrelatert stress, som er nest vanligste årsak til sykefravær i Norge, etter muskel- og skjelettplager, sier direktør Ingrid Finboe Svendsen i Arbeidstilsynet til Kommunal Rapport. – En trussel mot demokratiet I midten av oktober demonstrerte mellom 1000 og 2000 mennesker i Oslo, og opp mot en kvart million i Berlin mot hemmelige avtaler med vanskelige navn. Fagforbundet støttet markeringen, og mener en Tisa-avtale kan bidra til å sette offentlig helsevesen, barnehager, postvesen, kringkasting, vann, energi og andre tjenester i fare. PF Foto: Kristin Brenna 8 < Fagbladet 9/2015 fbaargang2015 fbseksjonHEL