• Endret arbeidsmåte etter videreutdanning Elever med spesielle hjelpebehov har fått et annet tilbud etter at aktivitetsleder Mette Mjelve tok videreutdanning i aktiv omsorg. Hun starter med å kartlegge hver enkelt før hun hjelper dem med å realisere sine drømmer. Side 30 • Tre gode ting med vikarpool i Bergen Mens Bergen kommune leier dyre helsevikarer, har Haukeland sykehus vikarpool. Slik kan sykehuset tilby hele stillinger, spare penger og få mer fornøyde ansatte. Side 34 • Livskvalitet med tannstell FOKUS: Å opprettholde god munnhygiene hos pleietrengende eldre er av stor betydning for ernæringsinntak, generell helse og livskvalitet, skriver tannlege og rådgiver Kirsten Solemdal. Side 40 «Det er avgjørende at vi får rett person, med rett kompetanse, på rett plass.» Side 42 Seksjonsleder Raymond Turøy Helse og sosial Samles rundt bålet De gamle er vant til å ferdes på elva og i fjellet. Like ved omsorgssenteret står leirplassen klar, og to elvebåter venter ved bredden av Tanaelva. Side 36 Foto: Lena Stavå Jensen Fagbladet 9/2015 < 27 fbaargang2015 fbseksjonHEL