HELSE OG SOSIAL Flere demensteam og dagtilbud Ett mål i Demensplan 2015 er at den enkelte bruker skal utredes og diagnostiseres ved mistanke om demens. I dag har 78 prosent av kommunene organisert demensutredning med eget demensteam og/eller demenskoordinator, mot bare 25 prosent da planperioden startet i 2007. Men bare 56 prosent av disse følger systematisk opp personer med demens og pårørende etter at diagnose er satt. Et annet mål i demensplanen var flere aktivitetstilbud. Over 300 kommuner har nå et dagaktivitetstilbud til hjemmeboende personer med de- mens. Men kapasiteten er liten ifølge nettsida til Nasjonal kompetansesenter for aldring og helse. Mindre enn hver sjette hjemmeboende person i målgruppa får et slikt tilbud. KES Bemanningsnorm i barnevernet Fellesorganisasjonen (FO) og Fagforbundet går nå sammen om å kreve et tak på antall barn saksbehandlere i barnevernet kan ha for å kunne gi et godt faglig tilbud. De to forbundene har samarbeidet om en video som ligger på youtube.com og en fersk brosjyre. Her argumenterer FOs Irmelin Sangholt og Raymond Turøy fra Fagforbundet for hvorfor veiledende bemanningsnorm er viktig for barnevernet. Fagforbundet og FO mener at hver barnevernsarbeider kan ha ansvar for mellom 9 og 15 barn som et norm- tall. Samtidig understreker de at nor- men må være veiledende, og at det alltid må gjøres konkrete vurderinger for hver enkelt ansatt om arbeidsbyrden er forsvarlig. PF Mange vegar til fagbrevBehovet for fleire tilsette med fagbrev er stort i helsesektoren. Talet på vaksne som tek utanninga har gått ned dei siste åra. Men nokre får det til. Oddrun S. Olsen frå Berlevåg og Mona Ottersen frå Trondheim har begge teke utdanning i helsearbeidarfaget i vaksen alder. Dei fortalde om kvar sin veg mot fagbrev da Aldring og helse, Nasjonal kompetansetjeneste saman med Bli helsefagarbeider sette kompetanse i helsesektoren på dagsorden for ein dagskonferanse i haust. Fekk full stilling Mona Ottersen høyrde rykte om at det skulle bli slutt på småstillingar og assistentar i kommunen. Ho såg ei brosjyre med tilbod om utdanning, og etter 18 månader på skulen pluss realkompetansevurdering var ho ferdig helsefagarbeidar i 2012. I dag har ho 100 prosent stilling i kommunen. – Eg lærte mykje, eg har vakse mykje. Og no trur eg at eg kan veldig mykje, fortalde ho ein smule sjølvironisk. Stort potensial Tonje Thorbjørnsen og Eli Sogn Iversen frå Fagleg råd for helse- og oppvekstfag, kunne opplyse om at heile 25.000 tilsette i pleie- og omsorgssektoren er utan formell kompetanse. – Potensialet for opplæring er 40.000 tilsette. Men vaksenopplæringa har gått ned på grunn av lite tilpassa ordningar, sa Thorbjørnsen. Fagleg råd er skeptisk til å senke krava i utdanninga, men inviterte til refleksjon om det er mogleg å gjere dei teoretiske fellesfaga meir tilpassa yrket. Mange rekruttar Frode Rønsberg, med tittel rekrutteringsminister på visittkortet sitt, er primus motor i Menn i helse. – Vi er eit rekrutteringslokomotiv. Menn i helse fins no i 30 kommunar i seks fylke, og kvart år framover sender vi ut mellom 200 og 300 menn med fagbrev. Tekst og foto: KARIN E. SVENDSEN GODT VAL: Tonje Thorbjørnsen, Mona Ottersen og Frode Rønsberg oppmodar kvinner og menn til å velje helsearbeidarfaget. «Potensialet for opplæring er 40.000 tilsette.» TONJE THORBJØRNSEN 28 < Fagbladet 9 /2015 fbaargang2015 fbseksjonHEL