FAGSKOLE To studietilbud for helsefagarbeidere, omsorgsarbeidere, hjelpepleiere og aktivitører DEMENSOMSORG OG ALDERSPSYKIATRI UTVIKLINGSHEMNING OG ALDRING •• Deltidsutdanning over to år •• Praksis – mulig på egen arbeidsplass •• To ukesamlinger i året •• Individuell oppfølging og læring på nett •• 60 fagskolepoeng og graden Vocational Diploma Opptaket starter 1. mars Studiet starter i august Informasjon, opptakskriterier og søknadsskjema finnes på nettsidene våre: www.aldringoghelse.no 3. NASJONALE KONFERANSE OM HJERTET OG HJERNEN Helsepersonell ønskes velkommen Oslo Kongressenter 11. og 12. feb. 2016 PROGRAM OG PÅMELDING www.hjertetoghjernen.no FAGSKOLEHELSEOGMILJØOPPSTARTHØST2015•Psykiskhelsearbeid•Kreftomsorgoglindrendepleie•Miljøarbeidinnenrus•Barsel-ogbarnepleie•RehabiliteringOpptakskrav:Helsefagarbeider/hjelpepleierUndervisningenergratis. Fornærmereinformasjon: www.folkeuniversitetet.no/helsefagskoleDELTIDS- STUDIERFagskole helse og miljø • Kreftomsorg og lindrende pleie • Rehabilitering • Miljøarbeid innen rus • Psykisk helsearbeid Studiestart januar 2016Opptakskrav: Helsefagarbeider/hjelpepleierUndervisningen er gratis folkeuniversitetet.no - tlf. 32 21 34 10 32 < Fagbladet 9/2015 fbaargang2015 fbseksjonHEL