Menskommunen leierdyrevikarer, har Haukeland sykehus vikarpool I 2014 brukte Bergen kommune 76,6 millioner kroner for innleie av vikarer i helse- og omsorgssektoren, fastslår rapporten «Feilslått arbeidsgiverpolitikk i Bergen kommune». Tekst: VEGARD VELLE Foto: MARTIN HÅNDLYKKEN D D et er mange penger å spare på å satse på egne ansatte, konkluderer rapporten, som er forfattet av forskningsstiftelsen De Facto. Rapporten anslår utgiftene per årsverk innleid helseperso nell til å være 200.000 kroner høyere enn ved bruk av egne ansatte. «Det er ingen tvil om at Bergen kommune gjennom sin innleiepraksis bidrar til å skuffe mange millioner over i lommene til eierne av bemanningsselskapene,» heter det i redegjørelsen, laget på oppdrag fra Fagforbundet i Ber gen. Ansatt i vikarpoolen Haukeland sykehus i Bergen går stikk motsatt vei og leier i liten grad helsepersonell fra eksterne bemannings byråer. Helsefagarbeider Felicia Blomdahl Reuter er ansatt i en hel stilling ved sykehuset. Hun jobber 50 prosent ved medisinsk enhet og 50 prosent i bemanningsenheten. Enheten fungerer som en vikarpool for hele sykehuset, og Reuter får samme lønn på begge avdelinger. – Hver gang jeg skal jobbe på en ny avdeling, er jeg litt spent. Fordelen med å jobbe på denne måten er at jeg lærer stadig nye ting. Når jeg begynner på en ny avdeling, tenker jeg: Hvilke utfordringer får jeg her, mon tro? Hjelpsomme kolleger Reuter er fra Skåne i Sverige. Allerede fra hun var barn, var hun tiltrukket av Norge. Så da hun ble voksen, flyttet hun like godt til Norges nest største by. – Bergen er passe stort og ikke så langt nord. Det går greit å lære seg nye oppgaver. – Jeg treffer svært mange ansatte på sykehuset. Folk er nesten alltid snille og hjelpsomme. Jeg er heller ikke redd for å spørre. Fast ansatte heltidsvikarer Haukeland arbeider målrettet for å øke andelen vikarer i faste, hele stillinger. – I dag er dette godt innarbeidet hos lederne. 100-pro- JOBBER 100 PROSENT: Helsefagarbeider Felicia Blomdahl Reuter jobber 50 prosent ved medisinsk enhet og 50 prosent i bemanningsenheten. Hun får samme lønn på begge avdelinger. 34 < Fagbladet 9/2015 fbaargang2015 fbseksjonHEL