SAMISK FORVALTNINGSOMRÅDEFinnmark, Tromsø og Nordland fylkeskommuner tilhører det samiske forvaltningsområdet. Kommunene Tana, Kautokeino, Karasjok, Porsanger, Nesseby, Kåfjord, Lavangen, Tysfjord, Røyrvik og Snåsa tilhører også det samiske forvaltningsområdet. I Tysfjord er lulesamisk offisielt språk, i Røyrvik og Snåsa er sørsamisk offisielt språk, mens nordsamisk er offisielt språk i de øvrige kommunene. I disse kommunene er norsk og samisk likestilte språk i offentlig forvaltning. Det innebærer at innbyggerne har rett til å bruke samisk i møte med ansatte i kommunen. SNART KLAR: – Jeg har mange gode minner fra elva, sier Else Michelsen. I dag skal hun ut med Harald Krogh og Håkon Henriksen. SAMISK FORVALTNINGSOMRÅDEFinnmark, Tromsø og Nordland fylkeskommuner tilhører det samiske forvaltningsområdet. Kommunene Tana, Kautokeino, Karasjok, Porsanger, Nesseby, Kåfjord, Lavangen, Tysfjord, Røyrvik og Snåsa tilhører også det samiske forvaltningsområdet. I Tysfjord er lulesamisk offisielt språk, i Røyrvik og Snåsa er sørsamisk offisielt språk, mens nordsamisk er offisielt språk i de øvrige kommunene. I disse kommunene er norsk og samisk likestilte språk i offentlig forvaltning. Det innebærer at innbyggerne har rett til å bruke samisk i møte med ansatte i kommunen. SNART KLAR: – Jeg har mange gode minner fra elva, sier Else Michelsen. I dag skal hun ut med Harald Krogh og Håkon Henriksen. 36 < Fagbladet 9/2015 fbaargang2015 fbseksjonHEL