FOKUS Et pent smil betyr mye, men dessverre får ikke alle beholde en god munnhelse hele livet. Dette gjelder spesielt syke eldre. Syke eldre trengergod munnhelse Kirsten Solemdal Tannlege, ph.D og rådgiver i Pensjonistforbundet. 40 < Fagbladet 9/2015 WHO har konstatert at munnhelse er viktig både for generell helse og livskvalitet. Eldre i 80–90-årene kommer for å bleke tennene eller pynte på smilet med nye kroner og porselensfasetter. Våre eldste har ikke hatt fluor tilgjengelig i oppveksten. Eldre har derfor langt flere og større reparasjoner i munnen enn unge. Mange eldre har også blottlagte tannhalser på grunn av tannpuss gjennom et langt liv. Rotoverflaten er mindre motstandsdyktig mot bakterienes syreangrep. Derfor blir det lettere hull i tannhalsområdet enn på tannkronen som er dekket av emalje. Friske eldre tar godt vare på tennene sine. Det som forringer munnhelsen og fører til tanntap hos eldre, er en kombinasjon av sykdom, medisinbruk, sukkerinntak, dårlig munnhygiene og tap av egenomsorg. Sykdomsbelastningen øker med alderen og medfører medisinbruk. Mange medisiner har munntørrhet som bivirkning. Rikelig spyttmengde og kvalitet er viktig for god munnhelse, fordi spyttet inneholder komponenter som reduserer infeksjonsrisikoen i munnhulen. Spyttet har i tillegg en smørende funksjon som hindrer at bakterier og belegg fester seg til slimhinner og tenner. Spyttet er viktig for en god smaksopplevelse, og gjør det lettere å svelge mat. Munntørrhet kan derfor være en medvirkende årsak til underernæring. Hyppig inntak av sukkerholdig mat, saft og juice øker forekomsten av hull i tennene. Eldre trenger mye væske, men står sukkerholdig drikke på bordet hele dagen, blir dessverre skadevirkningene på tennene uopprettelige. Dersom også munnhygienen svikter, forringes tannsettet fort. Tannhelsepersonell som jobber med munnhelse for syke eldre, opplever at det er vanskelig å få begrenset sukkerinntak i form av syltetøy, saft og juice. Flere undersøkelser viser at det er en sammenheng mellom dårlig munnhelse og underernæring. På tross av sykdom må vi derfor ha som mål å opprettholde og ivareta en god munnhelse hos den syke. pasienten vegrer seg mot tannpuss, lite bemanning og/eller for dårlig kunnskap om betydningen av god munnhelse. Belegg som blir liggende på tenner og tannkjøtt, inneholder store mengder bakterier. Forskning har påvist sammenheng mellom munnhygiene og lungebetennelse hos immunsvekkede pasienter. Ved å iverksette tiltak som opprettholder god munnhygiene hos syke eldre, er forekomsten av lungebetennelse på institusjon blitt redusert. Forskning har også vist at syke eldre med god munnhelse har bedre smaksopplevelse enn pasienter med dårlig munnhelse. Dette er ny og viktig informasjon, fordi god smaksopplevelse henger sammen med appetitt og ernæring. Det er nærliggende å anta at god munnhygiene som bidrar til god smaksopplevelse, også kan bedre En ren munn ernærings «Det er viktig at eldre, betraktes som situasjonen et velvære. på tross av sykdom, får til syke eldre. Derfor pusses bevare en god munn I tillegg har tennene morgen forskning vist og tannhelse livet ut.» og kveld. Hva at det er en så med eldre som har redusert egenomsorg? På grunn av mental eller fysisk funksjonssvikt blir de avhengig av at andre utfører den daglige munnhygienen. Dessverre er det mange som ikke får den hjelpen de trenger. Dette kan skyldes flere faktorer; sammenheng mellom god smaksopplevelse og redusert dødelighet hos syke eldre. Å opprettholde god munnhygiene hos pleietrengende eldre vil derfor være av stor betydning for ernæringsinntak, generell helse og livskvalitet. fbaargang2015 fbseksjonHEL