Foto: Karin E. Svendsen Foto: Karin E. Svendsen Hvilke hjelpemidler har vi for å bevare munnhelsen? Elektrisk tannbørste er et godt hjelpemiddel for eldre, spesielt for eldre med nedsatt førlighet i hånden. For enkelte kan det være lurt å velge en lett barnebørste med et godt grep. For pleiepersonell er det også enklere og mer profesjonelt å utføre pussejobben med en elektrisk tannbørste. Tannpasta med fluor brukes av folk flest. Det fins også en reseptbelagt tannpasta med høyere fluorinnhold. Denne tannpastaen skal brukes av dem som har høy forekomst av hull i tennene. Siden syke eldre ofte er utsatt for mye hull, anbefales denne tannpastaen. Å få stimulert spyttsekresjonen hos munntørre er viktig. Sukkerfrie pastiller er et bra hjelpemiddel. I tillegg anbefales syke eldre med egne tenner å suge på fluortabletter. Eks. på dosering: 0.25mg, 4–6 tabletter per dag. De som er meget munntørr, kan også bruke spesielle fluortabletter som inneholder bufret eplesyre som stimulerer spyttet ekstra godt. Disse preparatene er uten resept og kan kjøpes på apotek. Når slimhinnene blir så tørre at både spising og tale blir problematisk, bør det brukes en fuktgel (apotek) som smøres flere ganger daglig på innsiden av lepper, kinn, tunge og i ganen. For munntørre protesebærere kan dette være et godt hjelpemiddel, som både forhindrer gnag og får protesen til å sitte bedre. Forskning og observasjoner på sykehjem og i hjemmesykepleien viser at vi som helsepersonell har et stort forbedringspotensial når det gjelder informasjon og forebygging. Vårt mål bør være at alle pleietrengende eldre skal ha nødvendig hjelp til å opprettholde en god munnhelse. Det bør være en prioritert oppgave hos ledelsen i pleie- og omsorgstjenesten at alle ansatte får relevant kunnskap om dette temaet og at de oppdateres jevnlig. Dagens eldre har brukt store summer gjennom et langt liv for å holde tennene i orden. Det er derfor viktig at eldre, på tross av sykdom, får bevare en god munn og tannhelse livet ut. Fagbladet 9/2015 < 41 fbaargang2015 fbseksjonHEL