Fagbladet 9/2015 < 51 Stor kompetanse på klimaendringer Vann- og avløpsetatene har høy kunnskap om endringene i klimaet. Dessuten viser de ansatte stor vilje til å fi nne praktiske løsninger på tvers av sektorene, viser en forskningsrapport. – Vi ble overrasket over hvor stor klimabevissthet det er i vann- og avløpsetatene, sier samfunnsforsker Geir Orderud ved Norsk Institutt for by- og regionsforskning (NIBR). På oppdrag fra Norsk Forskningsråd har NIBR undersøkt fl ere norske kommuner. Resultatene fra forskningsprosjektet ClimAdapt, som ble fullført i 2013, er en del av grunnlaget for regjeringens arbeid med den nødvendige beredskapen. Sterkt fagmiljø Ifølge Orderud har tidligere undersøkelser konkludert med at tilpasningen til klimaendringer skjer i etterkant av konkrete hendelser, som når katastrofer fører til at tiltak blir satt i verk. ClimAdapt-studien viser imidlertid at vann- og avløpssektoren forsøker å ligge i forkant og foreta tilpasninger som tar høyde for de endringene som kan komme. – Det har nok rådet en oppfatning om at vann- og avløpsetaten er en relativt lukket og lagdelt organisasjon med tydelige kommandolinjer ovenfra og ned. Funnene viser at sektoren har et sterkt og godt utbygd fagmiljø som på en effektiv måte sprer kunnskap om løsninger på ulike problemer, sier Orderud. SOLIDARISKE: – Folk må ta ansvar for eget vannforbruk, oppfordrer driftstekniker Jan Åge Blystad, vikar Guro Stokseth og driftsteknikerne Glenn Ytterdahl og Tommy Schmidt. Foto: Werner Juvik MER VANN: Driftstekniker Glenn Ytterdahl og sommervikar Guro Stokseth er sikre på at klimaendringene er menneskeskapt. Her ved Lysakerelva i Oslo. fbaargang2015 fbseksjonHEL