Foto: Kari-Sofie Jenssen LÆRERIKT: Cambiote-skolens datarom er populært både blant elever og lærere. Foto: Ingunn Eriksen og så fort et system for utlån er på plass, blir det mulig å lønna betales av SOS. Skolen har – i motsetning til de låne bøker med seg hjem. fleste andre skolene i landet – også lærere i musikk, søm, data, engelsk og sport. Rekrutterer selv spesiallærere Myndighetene i Angola bestemmer hvilken skole nyut-Rene skolebarn dannede lærere skal jobbe på. Skolens rektor kan si nei Mange av barna på Cambiote-skolen kommer fra Fagfortakk, men da får de ikke tilsendt andre lærere.bundets SOS-barneby, men langt flere kommer fra lands– Vi må si ja, og så lager vi heller et opplæringsprogram byene rundt. Landsbyene er fattigslige, og det er ofte langt for de nye lærerne. Vi ber dem å forberede en time og ser å gå til nærmeste vannpost. Barna som leker rundt i da hva de trenger av kunnskap for å kunne gjøre en god støvet er skitne. Men på skolen ser barna rene ut. jobb, sier rektor. – Du skulle ha vært her for to–tre år siden. Lufta og Spesiallærere rekrutterer Cambiote-skolen selv, og lukta i klasserommene var ikke bra. Vi gir barna opp< Fagbladet 9/2015 < 55 fbaargang2015 fbseksjonHEL